Globálny slovník portálu IMED

| ( | 0 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Š | T | Ú
Pojem: 
Mo - Ma
Definícia: 

Monocyto - makrofágový systém

Pojem: 
endogénna aktivácia
Definícia: 

mykobaktérie sa rozmnožia v zdanlivo stabilizovaných ložiskách, alebo aj okolo kalcifikovaných ložísk. To sa stáva pri oslabení organizmu inými vážnymi chorobami (dekompenzovaný diabetes, psychické stresy, podvýživa, AIDS), ale aj pri dlhodobom užívaní kortizonoidných prípravkov s imunosupresívnym účinkom.

Pojem: 
exogénna reinfekcia
Definícia: 

infekcia mykobaktériami u organizmu, ktorý už vykazoval pozitívnu reakciu na tuberkulín. Pôvodné baktérie však v opuzdrenom inaktívnom ložisku vymreli. Takýto organizmus ma v dobe reinfekcie zvonka opäť negatívnu tuberkulínovú skúšku.

Pojem: 
primárna profylaxia
Definícia: 

zahŕňa opatrenia proti prepuknutiu choroby

Pojem: 
sekundárna profylaxia
Definícia: 

zahŕňa opatrenia, ktoré majú pozitívne ovplyvniť už diagnostikované ochorenie

Pojem: 
koinfekcia
Definícia: 

infekcia viacerými patogénmi

Pojem: 
AIDS
Definícia: 

Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

Pojem: 
PGL
Definícia: 

persistent generalized lymphadenopathy - perzistentná generalizovaná lymphadenopatia

Pojem: 
Inkontinencia moču
Definícia: 

symptóm akéhokoľvek samovoľného úniku moču

Kľúčové slovo: 
inkontinencia moču

Stránky