Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fundus
Definícia: 

- latinsky - dno, základ, rozšírená časť dutého orgánu. Je to časť žalúdka uložená pod bránicou. Pri žalúdku sa používa aj názov fornix ventriculi - žalúdočná klenba.

Kľúčové slovo: 
žalúdok
anatómia
Pojem: 
mass-like
Definícia: 

- anglicky- podobný mase, podobný tumoru, vytvárajúci vzhľad tumoru.

Pojem: 
post-processing
Definícia: 

po (určitom) procese, najčastejšie sa tento pojem používa v rádiológii na pomenovanie úkonov spojených s ďalším spracovaním a hodnotením dát po vykonaní určitého vyšetrenia, kde sa dáta ukladajú v digitálnej podobe a sú prístupné dalšiemu spracovaniu (CT, MR)

Kľúčové slovo: 
MDCT
MR
MPR
Pojem: 
MPR
Definícia: 

- anglicky- multiplanar reconstruction, multiplanárne rekonštrukcie je pomenovanie pre tri prípadne štyri obrazové polia na monitore, v ktorých sa zobrazujú súčasne všetky roviny rezu pacientom (koronárna, sagitálna, transverzálna, šikmá) a rádiológ si dokáže súčasne vo viacerých rovinách prezrieť určitý bod záujmu.

Kľúčové slovo: 
CT
Pojem: 
izotropné zobrazenie
Definícia: 

je pomenovanie pre zobrazenia v móde MPR kde všetky roviny rezu (transverzálna, sagitálna aj koronárna) dosahujú rovnakú kvalitu obrazu. Izotropné zobrazenie je možné dosiahnuť len na výkonných CT prístrojoch pomocou submilimetrových rezov.

Kľúčové slovo: 
MDCT
CT
MPR
Pojem: 
Vaječník – ovárium
Definícia: 

Je to ženská pohlavná žľaza, ktorá produkuje ženské pohlavné bunky – vajíčka a ženské pohlavné hormóny čím plní funkciu endokrinnej žľazy.
Citované: Čihák, Anatómia 2, Grada, 2002, str.337

Kľúčové slovo: 
vaječník
Pojem: 
Vajcovod – tuba uterina
Definícia: 

Je párová trubica, vonkajším koncom nálevkovite otvorená do dutiny brušnej a pritiahnutá do tesnej blízkosti k vaječníku, druhým koncom otvorená v rohu maternice do dutiny maternice.
Citované: Čihák, Anatómia 2, Grada, 2002, str. 344

Kľúčové slovo: 
vajcovod
Pojem: 
Maternica – uterus
Definícia: 

Je dutý orgán so silnou svalovou stenou v ktorom prebieha vývoj zárodku až do pôrodu.
Citované: Čihák, Anatómia 2, Grada, 2002, str.347

Kľúčové slovo: 
Maternica
Pojem: 
Vnútroočná hypertenzia
Definícia: 

je pojem, ktorý vyjadruje patofyziologický stav hraničného vnútroočného tlaku 2,8 kPa (21 mmHg), pri ktorom sa nezistilo nijaké poškodenie oka, či už funkčné alebo organické. Niektoré očné hypertenzie prejdú do glaukómu s otvoreným dúhovkovorohovkovým uhlom, alebo sa po rokoch vnútroočný tlak normalizuje.

Pojem: 
Panoftalmitída
Definícia: 

vzniká pri rozšírení hnisavého zápalu na všetky štruktúry oka - vrátane vonkajšieho obalu, retrobulbárnych štruktúr a spojovky.

Kľúčové slovo: 
Chororetinídy
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky