Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
vezikorenálny reflux
Definícia: 

je spätný návrat moču z mechúra do horných močových ciest

Kľúčové slovo: 
návrat moču
Pojem: 
chlopňa zadnej uretry
Definícia: 

je vrodená prekážka spôsobujúca prekážku výpuste močového mechúra

Kľúčové slovo: 
vrodená prekážka
Pojem: 
reimplantácia močovodu
Definícia: 

nové operačné spojenie močovodu s mechúrom

Kľúčové slovo: 
operačné spojenie
Pojem: 
nefropatické zmeny v parenchýme
Definícia: 

sú trvalé patologické zmeny v obličkovom parenchýme, spôsobené extravazáciou močového obsahu vrátane baktérií (pod extravazáciou myslíme prechod močového obsahu z panvičky do interstícia parenchýmu).

Kľúčové slovo: 
obličkový parenchým
patologické zmeny
Pojem: 
neurogénny močový mechúr
Definícia: 

je poškodenie nervových a svalových komponentov močového mechúra, najčastejšie pri rázštepe miechy, toto poškodenie spôsobuje dysfunkciu močového mechúra zvlášť medzi detrúzorom a sfinkterickým systémom, výsledok takejto nekoordinovanej funkcie je porucha vyprázdňovania močového mechúra.

Kľúčové slovo: 
porucha vyprázdňovania močového mechúra
dysfunkcia
poškodenie močového mechúra
Pojem: 
Bethesda klasifikácia
Definícia: 

<p>
<p>Medzin&aacute;rodne uzn&aacute;van&aacute; klasifik&aacute;cia cytologick&yacute;ch n&aacute;lezov z krčka maternice.&nbsp;Klasifik&aacute;cia bola vytvoren&aacute; v meste Bethesda v USA, preto nesie n&aacute;zov tohto&nbsp;mesta. Podľa tejto klasifik&aacute;cia by mali byť hodnoten&eacute; cytologick&eacute; n&aacute;tery vo&nbsp;v&scaron;etk&yacute;ch cytologick&yacute;ch laborat&oacute;ri&aacute;ch.</p>
<div></div>
</p>

Pojem: 
Transformačná zóna
Definícia: 

<p>
<p>Povrch krčku maternice (exocervix) kryje viacvrstvov&yacute; dlaždicov&yacute;&nbsp;epitel. Kan&aacute;l krčka maternice vystiela cylindrick&yacute; epitel. Miesto stretu t&yacute;chto&nbsp;dvoch epitelov na krčku maternice sa naz&yacute;va transformačn&aacute; z&oacute;na.&nbsp;Pr&aacute;ve tu doch&aacute;dza k transform&aacute;cii epitelu na dysplastick&yacute; a nesk&ocirc;r vznik&aacute; karcin&oacute;m krčka maternice.</p>
<div></div>
</p>

Pojem: 
Dysplázia
Definícia: 

<p>
<p>Je n&aacute;zov pre predrakovinov&yacute; stav na krčku maternice. Pozn&aacute;me tri stupne dyspl&aacute;zie: ľahk&uacute;, stredne ťažk&uacute; a ťažk&uacute; dyspl&aacute;ziu.</p>
<div></div>
</p>

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky