Laboratórne, diagnostické, zobrazovacie a vyšetrovacie odbory