Rádiológia

projekt
podcast
audio prednáška (podcast)
Dátum publikovania:
12.10.2021
Zobrazené  108x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  507x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  809x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 16x
5
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  516x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  424x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 12x
4.583335
Viktor
Chrobok
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  332x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.12.2016
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Mário
Bôžik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  448x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.23077
Jozef
Sivák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
16.10.2013
Zobrazené  488x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
4.25

Stránky