Najnovšie príspevky

Miroslav
Janík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.12.2017
Zobrazené  4x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.12.2017
Zobrazené  5x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Lučenič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.12.2017
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Miroslav
Janík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.12.2017
Zobrazené  17x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Katarína
Mészárosová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
12.12.2017
Zobrazené  21x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Peter
Juhos
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
12.12.2017
Zobrazené  18x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Danijela
Šćepanović
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.12.2017
Zobrazené  51x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Peter
Bakič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.11.2017
Zobrazené  79x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  122x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Jaromír
Bystroň
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.11.2017
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  88x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Nikola
Ferančíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  93x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.11.2017
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Gabriela
Vrbová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.10.2017
Zobrazené  94x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Horáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.10.2017
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martin
Huťan
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
26.10.2017
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3
Martin
Huťan
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.10.2017
Zobrazené  60x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martina
Vidová Ugurbas
e-learningový článok
Dátum publikovania:
23.10.2017
Zobrazené  59x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zobrazené  69x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  322x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5

Najčítanejšie príspevky

Michal
Turček
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  371x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  339x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.8
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  322x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  322x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.81818
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  321x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Eva
Bérešová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  315x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  286x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  281x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  265x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  226x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335

Najlepšie hodnotené

Jaromír
Bystroň
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.11.2017
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  226x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Michal
Turček
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  371x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  322x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.81818
Marie
Kmoníčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.03.2017
Zobrazené  104x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  210x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.8
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  122x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  153x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 5x
4.6
Zobrazené  281x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Eva
Bérešová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  315x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu