Najnovšie príspevky

Martina
Vidová Ugurbas
e-learningový článok
Dátum publikovania:
23.10.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  23x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  87x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  43x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Gabriela
Bugová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  35x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Karol
Králinský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2017
Zobrazené  91x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Tomáš
Jankovič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  51x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viktor
Chrobok
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  56x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Kaľavská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  65x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  48x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Darina
Chovancová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.09.2017
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.09.2017
Zobrazené  63x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  213x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  186x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Rudolf
Riedel
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.08.2017
Zobrazené  87x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Miroslav
Kotek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.08.2017
Zobrazené  54x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Anton
Čunderlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  55x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Lucia
Copáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  58x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Michal
Hladík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.07.2017
Zobrazené  113x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5

Najčítanejšie príspevky

Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  547x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  347x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  295x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  287x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  286x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.5
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  281x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  277x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.8
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  235x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Dagmar
Hošnová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.11.2016
Zobrazené  233x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665

Najlepšie hodnotené

Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  214x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  186x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  347x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.8
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  206x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  547x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  134x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 5x
4.6
Zobrazené  221x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Jozef
Vojtaššák
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  109x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  295x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu