Najnovšie príspevky

Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  79x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  146x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  161x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené  123x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  135x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  325x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  222x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zobrazené  208x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  484x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  167x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Lucie
Gernertová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  216x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  137x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Iveta
Vinarčíková Mikšíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
09.01.2018
Zobrazené  63x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  757x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5

Najčítanejšie príspevky

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  757x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  484x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  360x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.7
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  325x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  222x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  216x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Zobrazené  208x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  199x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  484x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Zobrazené  172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Anna
Remková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  188x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  222x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  757x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  360x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.7
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  167x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na imed@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu