Najnovšie príspevky

Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  135x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  175x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  160x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené  151x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  155x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  376x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  253x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zobrazené  220x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  437x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  539x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Lucie
Gernertová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  130x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  189x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 6x
4.5
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  225x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Iveta
Vinarčíková Mikšíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
09.01.2018
Zobrazené  66x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  832x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  221x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5

Najčítanejšie príspevky

Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  539x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  437x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  376x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  253x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  225x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Zobrazené  220x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  189x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 6x
4.5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  175x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3

Najlepšie hodnotené

Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  539x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  437x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  253x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  376x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  189x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 6x
4.5

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na imed@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu