Najnovšie príspevky

Adela
Penesová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.09.2021
Zobrazené  15x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Pavol
Dubinský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.06.2021
Zobrazené  37x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Surovcová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.06.2021
Zobrazené  20x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zbynek
Schroner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.06.2021
Zobrazené  29x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
1
Michaela
Genzorová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.06.2021
Zobrazené  25x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  154x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  81x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Robert
Petrovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  96x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marek
Krivošík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  85x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  64x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Miroslav
Gbúr
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Štefaničková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.10.2020
Zobrazené  236x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Furdová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  234x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Sylvia Lea
Ferková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  185x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.07.2020
Zobrazené  228x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Juraj
Sekáč
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
08.07.2020
Zobrazené  202x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Aleš
Bednařík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.06.2020
Zobrazené  427x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Mária
Tóthová Šimčáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.05.2020
Zobrazené  403x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Juraj
Krivuš
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.04.2020
Zobrazené  361x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Jana
Štefaničková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.10.2020
Zobrazené  236x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  154x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Robert
Petrovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  96x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marek
Krivošík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  85x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  81x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Miroslav
Gbúr
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  64x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Pavol
Dubinský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.06.2021
Zobrazené  37x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zbynek
Schroner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.06.2021
Zobrazené  29x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
1

 

 

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu