Najnovšie príspevky

Peter
Staněk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  3x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Júlia
Hladká
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  4x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Michaela
Nováková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  12x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Sylvia
Holčíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  7x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Oľga
Červeňová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  11x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Magdaléna
Blahová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  18x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ján
Kovaľ
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.06.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ingrid
Schusterová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.06.2017
Zobrazené  40x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jozef
Višňovský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.06.2017
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  10x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jarmila
Klímová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.06.2017
Zobrazené  18x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viliam
Mojto
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.06.2017
Zobrazené  25x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anton
Gerinec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  16x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Vladimír
Pohanka
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
08.06.2017
Zobrazené  20x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Rastislav
Sysák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
08.06.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Michal
Holáň
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  17x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  23x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Hana
Hrstková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.05.2017
Zobrazené  28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  21x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  633x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  495x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  460x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.642855
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  446x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.846155
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  340x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  329x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  301x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  294x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.375
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  284x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  235x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  633x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  245x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  201x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  340x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  271x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  446x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.846155
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  301x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu