Najnovšie príspevky

Mária
Jasenková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.07.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Elena
van Dijk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.07.2017
Zobrazené  55x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  60x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Michaela
Šopová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.07.2017
Zobrazené  29x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
1
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  54x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Adela
Penesová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  56x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jaroslav
Kresánek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  57x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Peter
Staněk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  42x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Júlia
Hladká
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Michaela
Nováková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Sylvia
Holčíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Oľga
Červeňová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  37x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Magdaléna
Blahová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  21x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ján
Kovaľ
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.06.2017
Zobrazené  32x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ingrid
Schusterová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.06.2017
Zobrazené  48x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jozef
Višňovský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.06.2017
Zobrazené  25x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  22x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jarmila
Klímová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.06.2017
Zobrazené  43x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viliam
Mojto
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.06.2017
Zobrazené  27x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anton
Gerinec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  507x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  454x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.846155
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  362x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  330x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  304x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  297x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.375
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  288x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  282x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  276x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  139x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  250x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  201x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  362x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  188x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  282x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  454x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.846155
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  304x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  507x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  197x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu