Najnovšie príspevky

Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  17x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  68x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  80x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  84x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Zobrazené  126x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  242x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  353x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Katarína
Mészárosová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  126x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Lucie
Gernertová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  148x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  88x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Iveta
Vinarčíková Mikšíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
09.01.2018
Zobrazené  53x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  513x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.8
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  113x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.01.2018
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Peter
Kolarčik
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
28.12.2017
Zobrazené  112x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Lučenič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.12.2017
Zobrazené  76x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.875
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  152x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  155x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335

Najčítanejšie príspevky

Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  529x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  513x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.8
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  367x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  353x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Zobrazené  348x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.333335
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  285x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
4.78261
Lucia
Ďurčová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.875
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  242x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Adela
Penesová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  224x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4

Najlepšie hodnotené

Jaromír
Bystroň
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.11.2017
Zobrazené  143x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  353x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.875
Zobrazené  155x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Lucia
Ďurčová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Gabriela
Vrbová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.10.2017
Zobrazené  206x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  513x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.8
Anna
Remková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  156x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  285x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
4.78261
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  186x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 5x
4.6

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu