Najnovšie príspevky

Štěpán
Svačina
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  19x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jan
Boženský
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  16x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Otília
Petrovičová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Mária
Čunderlíková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Peter
Mikus
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.01.2017
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Štefan
Krajčík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.01.2017
Zobrazené  116x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Petra
Brandoburová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  16x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
František
Cisárik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  53x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  142x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.12.2016
Zobrazené  33x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
David
Neumann
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.12.2016
Zobrazené  58x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Dana
Novotná
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.12.2016
Zobrazené  54x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Magdaléna
Hagovská
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.12.2016
Zobrazené  88x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Zobrazené  22x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  157x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Jozef
Vojtaššák
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  78x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  50x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  157x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  529x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  405x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  398x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Petr
Jaššo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.04.2016
Zobrazené  392x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.57143
Adela
Penesová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
05.02.2016
Zobrazené  389x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.57143
OĽGA
MATUŠKOVÁ
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.01.2016
Zobrazené  350x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
2.77778
Igor
Šulla
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.02.2016
Zobrazené  343x
Diskusie: 4x
Hodnotené
 5x
5
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  342x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  299x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5

Najlepšie hodnotené

Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  191x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  529x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Igor
Šulla
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.02.2016
Zobrazené  343x
Diskusie: 4x
Hodnotené
 5x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  108x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  157x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.03.2016
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5

N O V Á   K N I H A !

 

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu