Najnovšie príspevky

Jaromír
Bystroň
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.11.2017
Zobrazené  56x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  54x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Nikola
Ferančíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  46x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.11.2017
Zobrazené  44x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Gabriela
Vrbová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.10.2017
Zobrazené  62x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Horáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.10.2017
Zobrazené  17x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martin
Huťan
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
26.10.2017
Zobrazené  59x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3
Martin
Huťan
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.10.2017
Zobrazené  30x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martina
Vidová Ugurbas
e-learningový článok
Dátum publikovania:
23.10.2017
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  46x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  238x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  75x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Gabriela
Bugová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  58x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Karol
Králinský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2017
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Tomáš
Jankovič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  62x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viktor
Chrobok
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  79x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Kaľavská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  76x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Darina
Chovancová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.09.2017
Zobrazené  34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  362x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  322x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.8
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  302x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  295x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.81818
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  291x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zobrazené  258x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  256x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  256x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  238x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5

Najlepšie hodnotené

Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  213x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  362x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  295x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.81818
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  208x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Jozef
Vojtaššák
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  143x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 5x
4.6
Zobrazené  258x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.57143
Magdaléna
Hagovská
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.12.2016
Zobrazené  182x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu