Najnovšie príspevky

Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  0x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Tóthová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.05.2017
Zobrazené  6x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ľubica
Jakušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.05.2017
Zobrazené  24x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Marián
Hrebík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.05.2017
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
2
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  63x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.04.2017
Zobrazené  43x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Hatoková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.04.2017
Zobrazené  82x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Antonín
Šípek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  22x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Antonín
Šípek jr.
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  35x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  125x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Radkin
Honzák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  65x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Čierna
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.04.2017
Zobrazené  34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  32x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ivana
Miláčková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
06.04.2017
Zobrazené  88x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Javůrková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.04.2017
Zobrazené  32x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jaroslava
Raudenská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.04.2017
Zobrazené  64x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jiří
Koutek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.03.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Norbert
Lukán
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.03.2017
Zobrazené  75x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  631x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  489x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  456x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.642855
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  435x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.833335
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  335x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  328x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  293x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.375
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  287x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  279x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  200x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  335x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  232x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  631x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  127x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  435x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.833335
Marcel
Gombaský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.06.2016
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zobrazené  168x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu