Najnovšie príspevky

Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.04.2017
Zobrazené  2x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Mária
Hatoková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.04.2017
Zobrazené  1x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  15x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Antonín
Šípek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  11x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Antonín
Šípek jr.
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Radkin
Honzák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  22x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  30x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alena
Čierna
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.04.2017
Zobrazené  16x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  11x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ivana
Miláčková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
06.04.2017
Zobrazené  40x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Javůrková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.04.2017
Zobrazené  19x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jaroslava
Raudenská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.04.2017
Zobrazené  34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jiří
Koutek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.03.2017
Zobrazené  28x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4
Norbert
Lukán
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.03.2017
Zobrazené  61x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jaroslava
Dosedlová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené  53x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené  127x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Antonín
Šípek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
1
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  42x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marcela
Petrová Kafková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.03.2017
Zobrazené  51x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  614x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  476x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  445x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.642855
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  412x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.833335
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  327x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  324x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  284x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.375
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  273x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  262x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  183x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  324x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  226x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  614x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  121x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  228x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  260x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  412x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.833335
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu