Najnovšie príspevky

Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  66x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené  47x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  73x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  227x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  174x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  158x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Zobrazené  158x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  329x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Katarína
Mészárosová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Lucie
Gernertová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  110x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  180x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  113x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Iveta
Vinarčíková Mikšíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
09.01.2018
Zobrazené  58x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  615x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
4.82353
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  141x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.01.2018
Zobrazené  119x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Peter
Kolarčik
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
28.12.2017
Zobrazené  126x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Lučenič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.12.2017
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3

Najčítanejšie príspevky

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  615x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
4.82353
Peter
Kalanin
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.10.2017
Zobrazené  581x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  387x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  329x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  326x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 26x
4.80769
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.875
Karol
Králinský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2017
Zobrazené  231x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  227x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Gabriela
Vrbová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.10.2017
Zobrazené  214x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

Najlepšie hodnotené

Jaromír
Bystroň
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.11.2017
Zobrazené  156x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  329x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.875
Zobrazené  159x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  615x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
4.82353
Iveta
Oravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.11.2017
Zobrazené  326x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 26x
4.80769
Gabriela
Vrbová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.10.2017
Zobrazené  214x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Anna
Remková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  173x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na imed@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu