Najnovšie príspevky

Jana
Čamajová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.01.2020
Zobrazené  3x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Juraj
Krivuš
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.01.2020
Zobrazené  11x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jozef
Beňačka
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.01.2020
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Helena
Glasová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.01.2020
Zobrazené  14x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Hamade
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.01.2020
Zobrazené  10x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Gabriel
Kamenský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.01.2020
Zobrazené  20x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Štefan
Farský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.12.2019
Zobrazené  18x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
10.12.2019
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Tereza
Tietze
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Váczy
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené  37x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Jana
Kollárová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.10.2019
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Katarína
Gazdíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.09.2019
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Mária
Tormašiová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.07.2019
Zobrazené  289x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  438x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
4.875
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  137x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  368x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  264x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.25
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  211x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5

Najčítanejšie príspevky

Mária
Tormašiová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.07.2019
Zobrazené  289x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Katarína
Gazdíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.09.2019
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  103x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Jana
Kollárová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.10.2019
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Tereza
Tietze
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Váczy
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.11.2019
Zobrazené  37x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
10.12.2019
Zobrazené  31x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Gabriel
Kamenský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.01.2020
Zobrazené  20x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Štefan
Farský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
30.12.2019
Zobrazené  18x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

 

 

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu