Najnovšie príspevky

Magdaléna
Hagovská
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.12.2016
Zobrazené  25x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jozef
Vojtaššák
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  57x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  47x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  134x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Dagmar
Hošnová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.11.2016
Zobrazené  151x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  182x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  284x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Miroslava
Staňová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.10.2016
Zobrazené  97x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  296x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.10.2016
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Zobrazené  83x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viliam
Mojto
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.09.2016
Zobrazené  188x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Monika
Drakulová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2016
Zobrazené  131x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Zobrazené  53x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  59x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Mário
Bôžik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  108x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.625
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  48x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Najčítanejšie príspevky

Michala
Jakubíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2015
Zobrazené  606x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.214285
Michala
Jakubíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.12.2015
Zobrazené  569x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
4.5
Zuzana
Pitoňáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené  553x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.46154
Jana
Bendová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené  504x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.2
Peter
Ponťuch
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.12.2015
Zobrazené  463x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  456x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  389x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.583335
Adela
Penesová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
05.02.2016
Zobrazené  370x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.57143
Petr
Jaššo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.04.2016
Zobrazené  358x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.57143
Ludvik
Nábělek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.01.2016
Zobrazené  357x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.7

Najlepšie hodnotené

Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.03.2016
Zobrazené  164x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  178x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  296x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  456x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  134x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Igor
Šulla
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.02.2016
Zobrazené  319x
Diskusie: 4x
Hodnotené
 5x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  184x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  84x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5

N O V Á   K N I H A !

 

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu