Najnovšie príspevky

Miroslava
Staňová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.10.2016
Zobrazené  39x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  162x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.10.2016
Zobrazené  44x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zobrazené  23x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viliam
Mojto
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.09.2016
Zobrazené  138x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Monika
Drakulová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2016
Zobrazené  98x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Zobrazené  42x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zobrazené  51x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Mário
Bôžik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  73x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.714285
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  126x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  34x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  115x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.857145
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  68x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  155x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  218x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  86x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  217x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  131x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5

Najčítanejšie príspevky

Jan
Machač
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.11.2015
Zobrazené  595x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Michala
Jakubíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2015
Zobrazené  572x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.153845
Michala
Jakubíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.12.2015
Zobrazené  546x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
4.5
Jana
Bendová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené  480x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.2
Peter
Ponťuch
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.12.2015
Zobrazené  450x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Pavol
Šimurka
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.11.2015
Zobrazené  447x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.5
Zuzana
Pitoňáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.12.2015
Zobrazené  442x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.416665
Katarína
Bánska
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.11.2015
Zobrazené  391x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 3x
4.666665
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  381x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
5
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  353x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.636365

Najlepšie hodnotené

Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.03.2016
Zobrazené  158x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  217x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  218x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  381x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
5
Igor
Šulla
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.02.2016
Zobrazené  298x
Diskusie: 4x
Hodnotené
 5x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  86x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  82x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  122x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5

N O V Á   K N I H A !

 

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu