Plánované prenosyMeditrend.sk
Nepodarilo sa načítať LIVE prenosy z meditrend.sk

Najnovšie príspevky

Šárka
Bínová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  5x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  117x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.857145
Iveta
Fizíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.01.2017
Zobrazené  69x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Martin
Huťan
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.01.2017
Zobrazené  50x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Huťan
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.01.2017
Zobrazené  74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
2.5
Štěpán
Svačina
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  88x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Jan
Boženský
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  49x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Otília
Petrovičová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  62x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Mária
Čunderlíková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  65x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Peter
Mikus
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.01.2017
Zobrazené  101x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Štefan
Krajčík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.01.2017
Zobrazené  139x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  139x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Petra
Brandoburová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  38x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
František
Cisárik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  194x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.12.2016
Zobrazené  49x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
David
Neumann
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.12.2016
Zobrazené  63x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Dana
Novotná
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.12.2016
Zobrazené  79x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Magdaléna
Hagovská
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.12.2016
Zobrazené  97x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Zobrazené  30x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  575x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  423x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  416x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Petr
Jaššo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.04.2016
Zobrazené  404x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.57143
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  360x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  317x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Boris
Leštianský
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.03.2016
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  262x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.42857
Iveta
Valachová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.02.2016
Zobrazené  261x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4

Najlepšie hodnotené

Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  164x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  101x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.03.2016
Zobrazené  168x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  207x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  575x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  112x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  202x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Boris
Leštianský
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.03.2016
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889

N O V Á   K N I H A !

 

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu