Najnovšie príspevky

Norbert
Lukán
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.03.2017
Zobrazené  10x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jaroslava
Dosedlová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené  24x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.03.2017
Zobrazené  47x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Antonín
Šípek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2017
Zobrazené  23x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  26x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marcela
Petrová Kafková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.03.2017
Zobrazené  41x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  131x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marie
Kmoníčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.03.2017
Zobrazené  64x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Michal
Hladík
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.03.2017
Zobrazené  24x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Štefan
Krajčík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.03.2017
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.2
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  74x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  168x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Iveta
Fizíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.01.2017
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Martin
Huťan
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.01.2017
Zobrazené  75x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martin
Huťan
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.01.2017
Zobrazené  112x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3
Štěpán
Svačina
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Jan
Boženský
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.01.2017
Zobrazené  77x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Otília
Petrovičová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  140x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Mária
Čunderlíková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  96x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Peter
Mikus
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.01.2017
Zobrazené  135x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
1

Najčítanejšie príspevky

Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  598x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Filip
Danninger
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  447x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  428x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Petr
Jaššo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.04.2016
Zobrazené  418x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
4.59091
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  394x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.8
DANIELA
SOBOTKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2016
Zobrazené  324x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  319x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Viktor
Bielik
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.08.2016
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.375
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  257x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  255x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najlepšie hodnotené

Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  182x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Gabriela
Hricová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.07.2016
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Pavel
Babjak
e-learningový článok
Dátum publikovania:
20.07.2016
Zobrazené  598x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
5
Darina
Aleksijevic
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.08.2016
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Renáta
Vištanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.07.2016
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Pavol
Jarčuška
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.08.2016
Zobrazené  319x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  184x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  248x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.88889
Barbara
Ukropcová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  251x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

N O V Á   K N I H A !

 

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu