Najnovšie príspevky

Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.09.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  150x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  143x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Rudolf
Riedel
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.08.2017
Zobrazené  66x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Miroslav
Kotek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.08.2017
Zobrazené  48x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Anton
Čunderlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  32x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Lucia
Copáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  46x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Michal
Hladík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.07.2017
Zobrazené  94x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Peter
Pekarovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.07.2017
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Mária
Jasenková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.07.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.07.2017
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  178x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Michaela
Šopová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.07.2017
Zobrazené  75x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
2
Anna
Gvozdjáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  117x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Adela
Penesová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  116x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jaroslav
Kresánek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  109x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.333335
Peter
Staněk
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  108x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Júlia
Hladká
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Michaela
Nováková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.06.2017
Zobrazené  41x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3.5
Sylvia
Holčíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  20x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  539x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  487x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.866665
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  319x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Ivan
Bunganič
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  286x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  278x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.5
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  250x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.333335
Zuzana
Pitoňáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
09.03.2017
Zobrazené  244x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Dagmar
Hošnová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.11.2016
Zobrazené  225x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665

Najlepšie hodnotené

Martin
Magner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.11.2016
Zobrazené  209x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Katarína
Birková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.10.2016
Zobrazené  487x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.866665
Michal
Turček
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2017
Zobrazené  319x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Lucia
Jordanovová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  143x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Podmanická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.01.2017
Zobrazené  200x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Milan
Kriška
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.04.2017
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.10.2016
Zobrazené  539x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.666665
Jozef
Vojtaššák
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  106x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Eva
Bérešová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  278x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.5
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  100x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na mjurigova@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu