Najnovšie príspevky

Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  138x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  67x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Robert
Petrovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  86x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marek
Krivošík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  69x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  50x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Miroslav
Gbúr
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  52x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  59x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Štefaničková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.10.2020
Zobrazené  220x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Furdová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Sylvia Lea
Ferková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  178x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.07.2020
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Juraj
Sekáč
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
08.07.2020
Zobrazené  195x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Aleš
Bednařík
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.06.2020
Zobrazené  410x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Mária
Tóthová Šimčáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.05.2020
Zobrazené  382x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Juraj
Krivuš
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.04.2020
Zobrazené  347x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Čamajová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
23.01.2020
Zobrazené  146x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Juraj
Krivuš
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.01.2020
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jozef
Beňačka
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.01.2020
Zobrazené  193x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
2
Helena
Glasová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.01.2020
Zobrazené  336x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jana
Hamade
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.01.2020
Zobrazené  124x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Najčítanejšie príspevky

Jana
Štefaničková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.10.2020
Zobrazené  220x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Alena
Furdová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.07.2020
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Juraj
Sekáč
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
08.07.2020
Zobrazené  195x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Sylvia Lea
Ferková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
04.08.2020
Zobrazené  178x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  138x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Robert
Petrovič
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  86x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marek
Krivošík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  69x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 1x
5
Viola
Dováľová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2021
Zobrazené  67x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Anna
Hlavatá
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.03.2021
Zobrazené  59x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

 

 

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu