Najnovšie príspevky

Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  259x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  223x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené  178x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  165x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  448x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.333335
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  351x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Zobrazené  246x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  506x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
5
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.01.2018
Zobrazené  608x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
5
Lucie
Gernertová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  149x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  228x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 7x
4.57143
Viera
Kissová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
17.01.2018
Zobrazené  257x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  165x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Iveta
Vinarčíková Mikšíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
09.01.2018
Zobrazené  70x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  926x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.809525
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  253x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5

Najčítanejšie príspevky

Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  448x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.333335
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  351x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  259x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Ivan
Kováč
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.08.2018
Zobrazené  223x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Pavlína
Bukovinová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2018
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Lenka
Slepičková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2018
Zobrazené  178x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  165x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5

Najlepšie hodnotené

Katarína
Birková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.12.2018
Zobrazené  267x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
5
Matúš
Baran
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.04.2018
Zobrazené  300x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Radkin
Honzák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.05.2018
Zobrazené  448x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.333335

 

N O V Á   K N I H A !

Andrášiová M, Bednařík A. Budem k váobálka Budem k vám úprimným úprimný. Ako v rozhovoroch s ťažko chorými pacientmi spájať otvorenosť, citlivosť a nádej.

Kniha určená pre všetkých lekárov, sestry, ostatný zdravotný personál, ale aj pre blízkych ťažko chorých pacientov.

Ukazuje na konkrétnych rozhovoroch, ako sa človek aj s dobrým úmyslom v citlivých témach ako je rozhovor o zlej diagnóze, nepriaznivej prognóze či návrate choroby a ďalších dostane s pacientom do nepríjemnej situácie alebo spôsobí nedorozumenia.

Po každom rozhovore v knihe nasleduje jeho analýza a opis princípov a postupov, ktoré pomôžu takýto rozhovor zvládnuť konštruktívnejšie.

Kapitoly končia ukážkou efektívnejšie vedeného rozhovoru s použitím komunikačných zručností.

Okrem toho kniha obsahuje viacero častí, ktoré pomáhajú zvýšiť porozumenie prežívania ťažko chorého pacienta a poskytuje odporúčania ako v komunikácii sa tomuto prežívaniu venovať a zvládať ho.

 

Bezplatný online prístup do zahraničných odborných časopisov v databázach Clinical Key, EBSCO, OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink a Wiley.

Registrovaný a prihlásený používateľ i-med.sk sa cez vzdialený prístup dostáva až na úroveň plných textov článkov časopisov alebo kníh z pohodlia svojho domova alebo zamestnania. Podrobné inštrukcie získate v sekcii Pomocník vo vrchnej časti portálu, alebo po kliknutí sem.

Dragula M. (ed.): Detská chirurgia. Martin: P+M, 2015. 1040 s. Po prvýkrát v histórii SR vyšla ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry - kniha je v predaji, napr. na martinus.sk. Jednotlivé kapitoly napísali špičkoví odborníci v odbore detská chirurgia a príbuzných odboroch zo Slovenska a Českej republiky. Poďakovanie patrí najmä doc. MUDr. Dragulovi, CSc., mim. prof., jednému z hlavných zakladateľov portálu i-med.sk, za iniciatívu pri výbere kapitol, autorov, vydavateľa, zaistení finančného krytia a ostatných náležitostí spojených s vydaním takého náročného a obsiahleho diela.

Ak máte problémy s prihlásením na i-med.sk:

Lekári - pošlite mail na imed@lekom.sk, pomôžeme Vám.

Nelekári majú možnosť študovať príspevky na i-med.sk v knižniciach, ktorých zoznam nájdete v časti Aktuality.

Ste na portáli i-med prvýkrát?

Základné informácie o používaní portálu nájdete po kliknutí sem. Ak máte problém so zobrazovaním príspevkov alebo audiopowerpointových prezentácií, prosím nainštalujte si novší internetový prehliadač.

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Portál vytvorila Slovenská lekárska komora vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu (ESF)

Viac o projekte img_eu