Vaše prihlasovacie údaje sú v tvare:

ID v SLK (Vaše číslo v SLK) bez medzery vzor: 12345
Heslo: Vaše krstné meno bez diakritiky a dátum narodenia bez medzier vzor: marian12021950
(Ak sa vaše krstné meno skladá z viacerých mien - napríklad Anna Mária - uveďte všetky mená bez diakritiky s medzerou a dátum narodenia bez medzier vzor: anna maria04061965)

Ak ste zabudli svoje zmenené heslo, do nižšie uvedenej kolónky zadajte svoje ID SLK a kliknite na Obnoviť pôvodné heslo, následne sa prihláste pôvodnými prihlasovacími údajmi - heslo v tvare Vaše krstné meno bez diakritiky a dátum narodenia bez medzier.

ID SLK:


Po opakovanom zadaní nesprávneho hesla bude vaše konto automaticky zablokované.
V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením nás kontaktujte na: imed@lekom.sk