ID SLK *


Vaše prihlasovacie údaje na i-med.sk sú v tvare:
ID v SLK (Vaše číslo v SLK) bez medzery vzor: 12345
Vaše krstné meno bez diakritiky a dátum narodenia bez medzier vzor: livia01011950
Ak sa vaše krstné meno skladá z viacerých mien - napríklad Hatem Ahmed - uveďte všetky mená bez diakritiky s medzerou, vzor hatem ahmed03061965.

Ak ste si zmenili heslo a zabudli ste ho, pôvodné heslo obnovíte takto: Do nižšie uvedenej kolonky napíšte Vaše registračné číslo v SLK a kliknite na Poslať nové Obnoviť pôvodné heslo.

-----------

Pri ďalšom prihlásení použite pôvodné prihlasovacie údaje, tak ako sú uvedené hore.

Ak by nastal nejaký technický problém, prosím neváhajte nás kontaktovať na: imed@lekom.sk.