FAQ

PRIHLÁSENIE

Portál je bezplatne prístupný pre všetkých slovenských lekárov. Registračné číslo: Vaše registračné číslo v SLK

Heslo: krstné meno s dátumom narodenia, bez diakritiky (napr. frantisek09061900)

V prípade neúspešného pokusu o prihlásenie nás kontaktujte na imed@lekom.sk

 

Technické požiadavky PC, internet, prehliadače

Internet Explorer

Stránka sa nezobrazuje korektne vo verzii IE6. Aktuálnu verziu stiahnete tu.

 

Odporúčame použiť alternatívne prehliadače: Mozilla Firefox (stiahnuť tu) alebo Google Chrome (stiahnuť tu).

V prípade audiopowerpointových prezentácií je možné, že bude v závislosti od rýchlosti pripojenia chvíľu trvať, kým sa načíta do počítača - prosíme o trpezlivosť.

 

Študovanie na portáli a získavanie kreditov za vzdelávanie

Príspevky z Vášho odboru nájdete po kliknutí KURZY Z MOJEJ ŠPECIALIZÁCIE na modrej lište vpravo hore.

Kurzy, ktoré budete študovať, si môžete zvoliť nielen podľa svojho odboru, ale všetky, ktoré Vás zaujímajú.

Po úspešnom preštudovaní príspevku môžete pristúpiť k vyplneniu kreditového AD testu (možno vyplniť iba raz). Získané kredity sa automaticky načítajú do vášho konta vedeného v SLK. Nie je potrebné tlačiť si certifikát.

Počet získaných kreditov závisí od úspešnosti vyplnenia kreditového testu:

2 kredity    91 % - 100 % 
1 kredit       80 % - 90 % 
0 kreditov     0 % - 79 %

 

Ako sa stať autorom?

Zistite, aké príspevky sú už na i-med.sk publikované k Vami zvolenej téme - v ľavom stĺpci – v odbore a špecializácii, prípadne aj vo Vyhľadávaní. Podmienkou pre úspešné absolvovanie recenzie je, aby príspevok prinášal nové, doposiaľ na i-med.sk nepublikované informácie.

Vami zvolenú tému a stručné informácie o plánovanom príspevku pošlite na predbežné schválenie mailom na imed@lekom.sk.

Po schválení témy príspevku sa  prihláste na portál, kliknite vpravo hore na sekciu "Pre autorov", a vypíšte Profilové informácie. Následne vytvorte v tejto sekcii Žiadosť o príspevok. Odporúčame, aby ste si prečítali Manuály k tvorbe príspevkov.

Aby mohol byť príspevok po recenziách publikovaný, je potrebné mať uzavretú ku každému príspevku autorskú zmluvu, ktorú Vám pošleme súčasne so schválením témy Vášho príspevku. 

Citovanie literatúry v súlade s “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”. Citačné skratky časopisov sa používajú podľa List of Journals Indexed in Index Medicus (dostupný z Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Offi ce, Washington, D.C. 20402, U.S.A., DHEW Publication No. NIH 83-267; ISSN 0093-3821). Ak je autorov 6 alebo menej, píšu sa všetci a to celé priezvisko a skratka krstného mena čiarka a za poslednú skratku krstného mena bodka. Ak je autorov 7 a viac, uvedú sa prví traja autori a pridá sa „et al.“  Potom nasleduje názov práce a bodka. Za správnosť citovania je zodpovedný autor. Vzor citovania:

  • Článok: Azari R, Passler Ch, Kaczirek K, Scheuba Ch, Niederle B. Hypoparatyroidism after total thyroidectomy. Arch Surg 2008; 143 (2): 132–137.
  • Kniha: Sasinka MA. Chronická obličková choroba. Aktuálne problémy. Bratislava: Herba, 2014. 1 – 360.
  • Kapitola v knihe:  Kutt H, Pippenberg CE et al. Plasma clearance of nor-methsuximide in a uremic patient. 223–226. In: Levy RH, Pitlick WH, Meijer J (Eds). Metabolism of antiepileptic drugs. New York: Raven Press, 1984.
  • Usdin E, Asberg M, Bertilsson L (Eds). Frontiers in biochemical and pharmacological research in depression. New York; Raven Press, 1984. (Advances in biochemical psychopharmacology; vol 39.)
  • Internet:  http://www.med.monash.edu.au/medical.

 

Ako sa stať recenzentom?

Ak sa chcete stať recenzentom, prihláste sa na portál, kliknite prosím na časť Pre autorov a následne vyplňte Profilové informácie vrátane označenia položky potencionálny recenzent. Prosím informujte nás o Vašom záujme i na mailovej adrese: imed@lekom.sk a priložte aj Váš stručný profesijný životopis. Po schválení odbornými garantmi budete zaradený medzi recenzentov vzdelávacieho portálu I-med.