Pomocník

 Ako tvoriť vzdelávacie príspevky pre i-med.sk (Metodická príručka pre autorov) (pdf)

 Použitie otázok ako súčasť kvalitného edukačného príspevku(pdf)

 Meško, D.: Príprava prednášok (nielen) pre i-med.sk (pdf)

 Meško, D.: Niektoré z princípov prípravy testov (pdf)

 Meško, D.: Príprava PP prezentácií (pdf)

 Meško, D.: Príprava PP prezentácií: ako áno, ako nie (pdf)

 Často kladené otázky

1. Ako sa prihlásiť na portál i-med.sk?

Portál je bezplatne prístupný pre všetkých slovenských lekárov. Registračné číslo je Vaše registračné číslo v SLK, heslo krstné meno s dátumom narodenia, písané bez diakritiky (napr. frantisek09061900). Ak sa Vám nepodarí prihlásiť, napíšte na imed@lekom.sk - pomôžeme Vám. Prístupové údaje neposkytujte iným osobám. Hrozí zneužitie Vašich údajov.

2. Študovanie na portáli a získavanie kreditov za vzdelávanie

Príspevky z Vášho odboru nájdete po kliknutí Kurzy pre mňa na modrej lište. Kurzy, ktoré budete študovať, si môžete zvoliť nielen podľa svojho odboru, ale všetky, ktoré Vás zaujímajú. Podrobnejšie informácie nájdete vyššie v Príručke pre užívateľov I. a II.

Po úspešnom preštudovaní príspevku môžete pristúpiť k vyplneniu kreditového testu (možno vyplniť iba raz). Za úspešné vyplnenie kreditového testu lekár získa kredity za sústavné vzdelávanie, ktoré sa pravidelne po určitom čase automaticky načítajú do jeho konta vedeného v SLK. Nie je potrebné tlačiť si certifikát.

Počet získaných kreditov závisí od úspešnosti vyplnenia kreditového testu:

2 kredity : 91 % - 100 % 
1 kredit :   80 % - 90 % 
0 kreditov: 0 % - 79 %
 

3. Technické podmienky PC, internet, prehliadače

V starých verziách Internet Explorer 6 a nižších sa stránka nezobrazuje korektne, stiahnite si aktuálnu verziu internetového prehliadača Internet Explorer 8. Postup:
Internet Explorer 8 - stiahni: http://www.microsoft.com/slovakia/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
- po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka spoločnosti Microsoft,
- vyberte krajinu alebo oblasť,
- vyberte operačný systém
- a uložte si do PC verziu 8. Po kliknutí na uložený súbor aplikáciu nainštalujte.

Prípadne si stiahnite a nainštalujte alternatívne prehliadače, ktoré sú dostupné zadarmo:

Mozilla Firefox - stiahni: http://www.mozilla.sk/firefox/
(po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka Mozilla.sk, kliknite vpravo na FIREFOX a stiahnite si aktuálnu verziu. Vo Vašom PC ju následne nainštalujte)

Google Chrome - stiahni: http://www.google.com/chrome?hl=sk
(po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka Google Chrome, kliknite na "prevziať Google Chrome". Prehliadač sa automaticky nainštaluje).

V prípade audiopowerpointových prezentácií je možné, že bude v závislosti od rýchlosti pripojenia chvíľu trvať, kým sa načíta do počítača - prosíme o trpezlivosť.

4. Ako sa stať autorom?

4.1. Zistite, aké príspevky sú už na i-med.sk publikované k Vami zvolenej téme - v ľavom stĺpci – v odbore a špecializácii, prípadne aj vo Vyhľadávaní. Podmienkou pre úspešné absolvovanie recenzie je, aby príspevok prinášal nové, doposiaľ na i-med.sk nepublikované informácie.

4.2. Vami zvolenú tému a stručné informácie o plánovanom príspevku pošlite na predbežné schválenie mailom na imed@lekom.sk. Určte aj typ príspevku – článok, prednáška alebo komentovaný preklad.

4.3. Po schválení témy príspevku sa  prihláste na portál, kliknite vpravo hore na sekciu "Pre autorov", a vypíšte Profilové informácie. Následne vytvorte v tejto sekcii Žiadosť o príspevok. Odporúčame, aby ste si prečítali Manuály k tvorbe príspevkov, ktoré sa nachádzajú vyššie na tejto stránke. Aby mohol byť príspevok po recenziách publikovaný, je potrebné mať uzavretú ku každému príspevku autorskú zmluvu, ktorú Vám pošleme súčasne so schválením témy Vášho príspevku. 

Citovanie literatúry v súlade s “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”. Citačné skratky časopisov sa používajú podľa List of Journals Indexed in Index Medicus (dostupný z Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Offi ce, Washington, D.C. 20402, U.S.A., DHEW Publication No. NIH 83-267; ISSN 0093-3821). Ak je autorov 6 alebo menej, píšu sa všetci a to celé priezvisko a skratka krstného mena čiarka a za poslednú skratku krstného mena bodka. Ak je autorov 7 a viac, uvedú sa prví traja autori a pridá sa „et al.“  Potom nasleduje názov práce a bodka. Za správnosť citovania je zodpovedný autor. Vzor citovania:

  • Článok: Azari R, Passler Ch, Kaczirek K, Scheuba Ch, Niederle B. Hypoparatyroidism after total thyroidectomy. Arch Surg 2008; 143 (2): 132–137.
  • Kniha: Sasinka MA. Chronická obličková choroba. Aktuálne problémy. Bratislava: Herba, 2014. 1 – 360.
  • Kapitola v knihe:  Kutt H, Pippenberg CE et al. Plasma clearance of nor-methsuximide in a uremic patient. 223–226. In: Levy RH, Pitlick WH, Meijer J (Eds). Metabolism of antiepileptic drugs. New York: Raven Press, 1984.
  • Usdin E, Asberg M, Bertilsson L (Eds). Frontiers in biochemical and pharmacological research in depression. New York; Raven Press, 1984. (Advances in biochemical psychopharmacology; vol 39.)
  • Internet:  http://www.med.monash.edu.au/medical.

5. Nastavenie doručovania informačných e-mailov na portáli

Doručovanie informačných e-mailov o stave príspevku si môžete vypnúť v sekcii Profilové informácie. Správy Vám tak nebudú chodiť na e-mail, dostanete sa k nim v sekcii Správy na červenej lište. Doručovanie e-mailov je možné nastaviť i priamo v sekcii Správy vpravo hore.

6. Ako sa stať recenzentom?

Ak sa chcete stať recenzentom, prihláste sa na portál, kliknite prosím na časť Pre autorov a následne vyplňte Profilové informácie vrátane označenia položky potencionálny recenzent. Prosím informujte nás o Vašom záujme i na mailovej adrese: imed@lekom.sk a priložte aj Váš stručný profesijný životopis. Po schválení odbornými garantmi budete zaradený medzi recenzentov vzdelávacieho portálu I-med. Ďakujeme.

7. Lekári pracujúci v bratislavskom kraji

Lekári z bratislavského kraja už môžu študovať na portáli od 15. januára 2014.
 

8. Diskusia k príspevkom

Ak chcete vyjadriť svoj názor na príspevok, tak okrem hviezdičkového hodnotenia sa môžete zapojiť do diskusie k príspevku. Nájdete ju v danom príspevku nad štrukturovaným abstraktom.