Laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  1,100x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
4.81818
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  314x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Zuzana
Marciová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  208x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.12.2017
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  277x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 4x
5
Michal
Holáň
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  182x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  104x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  89x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  139x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5

Stránky