Laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód

Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  1x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  60x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  91x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Monika
Drakulová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2016
Zobrazené  176x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Luděk
Záveský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2016
Zobrazené  44x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.10.2016
Zobrazené  110x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Jiří
Gallo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.04.2016
Zobrazené  94x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  111x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.04.2015
Zobrazené  158x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3.75

Stránky