Laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  992x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.809525
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  272x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Zuzana
Marciová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  194x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.12.2017
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  246x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 4x
5
Michal
Holáň
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  86x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  136x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  87x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  125x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335

Stránky