Laboratórna medicína, vrátane vyšetrovacích metód

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  615x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
4.82353
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  181x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zuzana
Marciová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  139x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.12.2017
Zobrazené  122x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  165x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 4x
5
Michal
Holáň
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  100x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  67x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  93x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  78x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  108x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3

Stránky