Klinická biochémia

Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  76x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Monika
Drakulová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2016
Zobrazené  225x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.05.2016
Zobrazené  110x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Beata
Mladosievičová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
26.09.2013
Zobrazené  467x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.9375
Zobrazené  129x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Emília
Mojtová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
15.02.2013
Zobrazené  1,182x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 28x
3.910715
Andrea
Klabníková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
29.03.2012
Zobrazené  1,335x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 37x
4.155405
František
Cisárik
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
15.11.2011
Zobrazené  235x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
2.8125
František
Cisárik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.09.2011
Zobrazené  801x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
3.67647