Plánované prenosyMeditrend.sk
Nepodarilo sa načítať LIVE prenosy z meditrend.sk

Klinická mikrobiológia

Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.04.2015
Zobrazené  140x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3.75
VANDA
BOŠTÍKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
04.12.2014
Zobrazené  386x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
3.725
Oľga
Tóthová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.04.2014
Zobrazené  351x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.653845
Oľga
Tóthová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
14.04.2014
Zobrazené  361x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
3.892855
Petr
Hamal
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
12.09.2013
Zobrazené  364x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 7x
4.857145
Iveta
Oravcová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
26.06.2013
Zobrazené  193x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
3.541665
Helena
Žemličková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.08.2013
Zobrazené  169x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.6875
Helena
Žemličková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.03.2013
Zobrazené  232x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.625
Daniela
Hučková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
04.03.2013
Zobrazené  297x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
2.8125
Daniela
LACKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.11.2012
Zobrazené  327x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.75