Laboratórna hematológia a transfuziológia

Michal
Holáň
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  49x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  40x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.06.2017
Zobrazené  36x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
16.11.2016
Zobrazené  68x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Elena
van Dijk
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
11.08.2016
Zobrazené  96x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Monika
Drakulová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2016
Zobrazené  193x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.5
Luděk
Záveský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.06.2016
Zobrazené  57x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.10.2016
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Jiří
Gallo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.04.2016
Zobrazené  105x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5

Stránky