Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Hyperkinetická porucha
Definícia: 

(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detskom veku.

Kľúčové slovo: 
Poruchy psychického vývinu
Pojem: 
Poruchy psychického vývinu
Definícia: 

Sú to geneticky a epigeneticky podmienené poruchy, ktorých podkladom je abnormálny neurovývin, t.z. majú jasnú biologickú podstatu.

Kľúčové slovo: 
neurovývin
Pojem: 
Komorbidita ADHD
Definícia: 

Spoločný výskyt menovanej psychiatrickej poruchy a iných psychiatrických porúch, u ktorých sa dá predpokladať iný patologicko-anatomický substrát, etiopatogenéza, a teda aj liečba.

Kľúčové slovo: 
ADHD
Pojem: 
Leukopénia
Definícia: 

je definovaná ako celkový počet bielych krvinek <4,000/μl

Kľúčové slovo: 
Leukopénia
Pojem: 
Neutropénia
Definícia: 

je definovaná ako pokles absolutného počtu neutrofilov (ANC)< 1500/μl u detí a <1000/μl u dojčiat

Kľúčové slovo: 
Neutropénia
Pojem: 
Posun doľava
Definícia: 

Zvýšené vyplavenie nezrelých foriem neutrofilov z kostnej drene do periférnej krvi

Kľúčové slovo: 
Posun doľava
Pojem: 
testis
Definícia: 

párová mužská pohlavná žľaza, semenník

Pojem: 
kryptorchizmus
Definícia: 

vrodená vývojová chyba, pri ktorej nedošlo k zostupu semenníkov do mieška

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky