Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Imunomodulácia
Definícia: 

terapeutické či preventívne zásahy do činnosti imunitného systému s cieľom ich ovplyvnenia v prospech homeostázy organizmu

Kľúčové slovo: 
Imunomodulácia
Pojem: 
Primárne imunodeficiencie
Definícia: 

Sú to geneticky podmienené stavy, pri ktorých niektorá alebo viaceré zložky imunitného systému sú znížené, úplne chýbajú alebo fungujú neprimerane.

Kľúčové slovo: 
Imunodeficiencia
Pojem: 
Fyziologická chorobnosť dieťaťa
Definícia: 

Ide o vekovo primeranú frekvenciu infekčných ochorení v detskom veku vzhľadom na procesy maturácie imunitného systému

Kľúčové slovo: 
Imunitný systém
Pojem: 
Tree in bud
Definícia: 

<p>zauž&iacute;van&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem pre HRCT obraz nodul&aacute;ci&iacute;, tvoriacich obraz, podobaj&uacute;ci sa ra&scaron;iacemu stromu, ktor&eacute; maj&uacute; line&aacute;rny tvar v tvare V alebo Y. Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
postihnutie drobných dýchacích ciest
HRCT
Pojem: 
Crazy paving
Definícia: 

<p>anglick&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem zauž&iacute;van&yacute; pre označenie obrazu opacifik&aacute;ci&iacute; typu mliečneho skla a s&uacute;časn&eacute;ho v&yacute;skytu zhrubnutia interlobul&aacute;rnych sept v HRCT obraze. Obraz pripom&iacute;na dlaždice použ&iacute;van&eacute; v minulosti na dlaždenie&nbsp;ul&iacute;c&nbsp;v <span lang=\"CS\">Buenos Aires v&nbsp;Argent&iacute;ne. </span>Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
HRCT
Pojem: 
Kryptogénna organizujúca pneumónia
Definícia: 

<p>(skratka COP) je idiopatick&aacute; proliferat&iacute;vna obojstrann&aacute; bronchiolit&iacute;da prejavuj&uacute;ca sa obojstrann&yacute;mi perif&eacute;rnymi a perilobul&aacute;rnymi a bronchocentrick&yacute;mi opacifik&aacute;ciami.</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
pneumónia
Pojem: 
Safenofemorálna ligatúra so stripingom a flebektómiami
Definícia: 

ligatúra safenofemorálnej junkcie, odstránenie vena saphena magna strippingom v rozsahu slabina - podkolenný úsek, alebo slabina - členok. Exstirpácia varixov z viacerých malých incízií

Kľúčové slovo: 
Safenofemorálna ligatúra so stripingom a flebektómiami
Pojem: 
Stripping
Definícia: 

odstránenie priameho úseku vény (vena saphena magna, parva alebo iná véna) pomocou vodiča – strippera, ktorý sa zavedie do vény. Odoberateľný násadec strippera sa upevní ligatúrou k oddelenému koncu vény a ťahom za druhý koniec strippera sa véna odstráni

Kľúčové slovo: 
Stripping
Pojem: 
Endovenózna laserová ablácia (EVLA)
Definícia: 

miniinvazívna termická deštrukcia úseku vény, ktorá má za výsledok fibrózu vény.Teplo sa vytvára pôsobením lasera na chromofóry v krvi a tkanivách. Pri nižších vlnových dĺžkach je to hlavne hemoglobín, pri vyšších vlnových dĺžkach voda a kolagén. Stena vény sa ohrieva pravdepodobne bublinkami za varu krvi. Laserové vlákno neposkytuje spätnoväzobnú informáciu o teplote okolitého tkaniva. Môže sa meniť množstvo a forma dodanej energie – kontinuálne alebo pulzne. Laserové vlákno sa postupne vyťahuje z vény za kontroly ultrazvukom.

Kľúčové slovo: 
Endovenózna laserová ablácia (EVLA)
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky