Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Pooperačné obdobie
Definícia: 

Obdobie nasledujúce po chirurgickej operácii ...
www.reference.md/files/E04/tE04.630.html

Kategória:

Kľúčové slovo: 
Pooperačné obdobie
pooperačná perióda
Pojem: 
Pooperačné komplikácie
Definícia: 

Patologické procesy, ktoré postihujú pacienta po chirurgickom zákroku. Môžu ale nemusia byť vo vzťahu k ochoreniu pre ktoré sa chirurgický zákrok udial a môžu ale nemusia byť priamym následkom chirurgického zákroku. www.reference.md/files/D011/mD011183.html

Kľúčové slovo: 
Pooperačné komplikácie
Pojem: 
Delírium
Definícia: 

Podľa definície diagnostického a štatistického manuálu duševných ochorení (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision - DSM-IV TR) (218) sa delírium charakterizuje ako stav narušenia vedomia s nepozornosťou, rozvíjajúci sa behom krátkeho času, charakterizovaný fluktuujúcim priebehom, zmenami v kognícii (poznávaní), ktoré sa nedajú vysvetliť demenciou. Pôvod týchto zmien je všeobecne alebo v ochoreniach, alebo ho vyvolávajú lieky.

Kľúčové slovo: 
delírium
konfúzia
Pojem: 
Alarmující hemangiom
Definícia: 

hemangiom, který může zapříčinit život ohrožující nebo funkci ohrožující komplikaci. Citované: STORCH, C.H., HOEGER, P.H.: Propranolol for infantile haemangiomas-insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol, 163, 2010, s. 269-274.

Kľúčové slovo: 
infantilní hemangiom
alarmující
Pojem: 
Propranolol
Definícia: 

Neselektivní antagonista beta-receptorů byl dříve používán u mladých kojenců při různých indikacích, jakými jsou arteriolární hypertenze, supraventrikulární tachykardie, městnavé (kongestivní) srdeční selhání a tyreotoxikóza. Citované z: GARIN, E.H., ARAYA, C.E.: Treatment of systemic hypertension in children and adolescents. Curr Opin Pediatr, 21, 2009, s. 600-604.

Kľúčové slovo: 
neselektivní beta-blokátory
Pojem: 
Infantilní hemangiom
Definícia: 

Hemangiom, který až po narození z drobné makulky barvy portského vína prochází proliferační a involuční fází růstu a který až v 90 % spontánně involvuje do věku 9 let dítěte. Citované z: CHENG, J.F., GOLE, G.A., SULLIVAN, T.J.: Propranolol in the management of periorbital infantile haemangioma. J Exp Ophtal, 38, 2010, s. 547-553.

Kľúčové slovo: 
kojenecký věk
hemangiomy
Pojem: 
Infekčná endokarditída
Definícia: 

IE znamená infekciu, ktorá vytvára charakteristické vegetácie na endokarde, obvykle na chlopni jej cípoch alebo jej závesnom aparáte, niekedy na defekte septa alebo murálnom komorovom alebo predsieňovom endokarde. Ak infekcia postihuje artério-venózny, artério-artériový skrat či koarktáciu aorty hovoríme o endarteritíde, ktorej klinický obraz je veľmi ťažko odlíšiteľný od endokarditídy, a preto sa na ňu vzťahujú rovnaké náležitosti ako na IE. IE je fatálnym ochorením ak sa nelieči. Všeobecne pri IE ide o kolonizáciu nielen endokardu ale aj protetických chlopní a iných umelých vnútrosrdcových materiálov infekčnými mikroorganizmami.

Pojem: 
Profylaxia endokarditídy
Definícia: 

Preventívny postup antibioticky ale aj nefarmakologický(hygiena kože, dutiny ústnej) s cieľom znížiť vznik rizika infekčnej endokarditíy u definovanej skupiny chorých. Do preventívnej starostlivosti patrí aj sanácia každéhop infektu v organizme.

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky