Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
bronchiálna hyperreaktivita
Definícia: 

Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.

Kľúčové slovo: 
bronchiálna hyperreaktivita
Pojem: 
benígna prostatická hyperplázia
Definícia: 

Benígna prostatická hyperplázia (BPH) je zväčšenie prostaty v úzkom vzťahu so starnutím

Kategória:

Kľúčové slovo: 
benígna prostatická hyperplázia
Pojem: 
alfa-blokátor
Definícia: 

Farmaká, ktoré blokujú alfa adrenoreceptory, účinkujú redukciou dynamickej zložky prostatickej obštrukcie v,ktoré (znižujú tonus hladkého svalstva v prostate a hrdle mechúra)

Kľúčové slovo: 
alfa-blokátor
Pojem: 
Inhibítor 5-alfa-reduktázy
Definícia: 

Farmaká, ktoré blokujú enzým 5-alfa-reduktázu, potrebný na premenu testosterónu na dihydrotestosterón

Kategória:

Kľúčové slovo: 
Inhibítor 5-alfa-reduktázy
Pojem: 
LUTS
Definícia: 

lower urinary tract symptoms = symptómy dolných močových ciest = príznaky pacienta z porúch uskladňovania (časté močenie cez deň a/alebo v noci, urgencie, únik) a porúch vyprázdňovania (slabý prúd, oneskorený začiatok, pocit neúplného vyprázdnenia) moču.

Kľúčové slovo: 
symptómy dolných močových ciest
Pojem: 
IPSS
Definícia: 

International prostate symptom score = medzinárodné skóre prostatických symptómov = dotazník kvantitatívneho zhodnotenia symptómov pacienta s BPH.

Kľúčové slovo: 
medzinárodné skóre prostatických symptómov
Pojem: 
Denník močenia
Definícia: 

Objemovo – časový záznam močenia = 24 hodinový záznam času močenia a jednotlivých mikčných objemov vykonávaný pacientom, ktorý slúži na objektívne posúdenie mikčných objemov a intervalov močenia.

Kľúčové slovo: 
Denník močenia
Pojem: 
Watchfull waiting
Definícia: 

Starostlivé sledovanie = stratégia manažmentu pacienta, spočívajúca v aktívnom sledovaní pacienta bez aktívnej liečby. Liečba je započatá až pri subjektívnom a/alebo objektívnom zhoršení stavu.

Kľúčové slovo: 
Starostlivé sledovanie
Pojem: 
Brachyterapie
Definícia: 

Brachyterapie je metoda léčby zářením, při které se radioaktivní zdroje umísťují přímo do nádoru nebo do jeho bezprostředního okolí.

Kľúčové slovo: 
prudký spád dávky v okolí radioaktivního zdroje
Pojem: 
Afterloading
Definícia: 

Metoda, při které se nejprve zavedou neaktivní aplikátory a po kontrole jejich pozice se do nich vpraví radioaktivní zdroj a to buďto manuálně (manuální afterloading) nebo dálkově ovládaným afterloadingovým přístrojem ( automatický afterloading).

Kľúčové slovo: 
Afterloading
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky