Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Hp
Definícia: 

Helicobacter pylori

Kľúčové slovo: 
Helicobacter pylori
Pojem: 
MALT lymfóm
Definícia: 

mucosa - associated lymphoid - tissue lymfóm
Mimouzlinový B-bunkový lymfóm marginálnej zóny.
Pomaly rastúci, tzv. indolentný typ lymfómu, ktorý je charakteristický malými lymfómvými bunkami. Väčšina MALT lymfómov vzniká v žalúdku. Predpokladá sa, že vznikajú následkom infekcie baktériou Helicobacter pylori, ktorá spôsobuje aj žalúdočné vredy. Možnými oblasťami vzniku sú tiež pľúca, koža, štítna žľaza, slinné žľazy a tkanivá obklopujúce oči. Nezvykne sa šíriť mimo oblasti, v ktorej sa vytvoril. Ak sa ho podarí diagnostikovať v počiatočnom štádiu, je dobre liečiteľný.

Kľúčové slovo: 
MALT
Pojem: 
ASGE
Definícia: 

American Society for Gastrointestinal Endoscopy

Kľúčové slovo: 
ASGE
Pojem: 
ACG
Definícia: 

American College of Gastroenterology

Kľúčové slovo: 
ACG
Pojem: 
EHSG
Definícia: 

European Helicobacter Study Group

Kľúčové slovo: 
EHSG
Pojem: 
Osmolarita
Definícia: 

– slovo gréckeho pôvodu, metóda, ktorou sa dá merať koncentrácia roztoku. V medicíne a diabetológii pojem, ktorý odráža koncentráciu základných prvkov v roztoku – Na, K, Cl, a ich pomer k telesným tekutinám.

Kľúčové slovo: 
koncentrácia roztoku
Pojem: 
DKA
Definícia: 

– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.

Kľúčové slovo: 
diabetická ketoacidóza
Pojem: 
HHS
Definícia: 

– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.

Kľúčové slovo: 
hyperosmolárny hyperglykemický syndróm
Pojem: 
hranične nezrelý novorodenec
Definícia: 

Jedná sa o novú špecifickú skupinu rizikových novorodencov narodených medzi ukončeným 34. až 36. gestačným týždňom plus 6 dní (medzi 239. až 259. dňom od posledného menštruačného krvácania matky). V anglosaskej literatúre sa používa termín „late preterm“, ktorý zdôrazňuje, že tieto deti sú skôr predčasne narodené a nezrelé, a teda majú zvýšené riziko komplikácií súvisiacich s ich nezrelosťou.

Kľúčové slovo: 
nezrelosť
novorodenec
predčasne narodený
prematurita
Pojem: 
Prechodné tachypnoe novorodencov
Definícia: 

Prechodné tachypnoe novorodencov (TTN, „transient tachypnea of the newborn“) je samo-odoznievajúce ochorenie, ktoré je výsledkom oneskoreného vstrebania fetálnej tekutiny z pľúc. In utero sú alveoly vyplnené pľúcnou tekutinou, ktorú vytvára epitel pľúc aktívnou sekréciou iónov chlóru. Počas pôrodu zrelý epitel pľúc „prepne“ z aktívnej sekrécie Cl- (a tekutiny) na aktívnu absorpciu Na+ (a tekutiny). Neschopnosť nezrelých pľúc prepnúť zo sekrécie fetálnej tekutiny na jej rýchle vstrebanie spočíva v nezrelosti sodíkových kanálikov v pľúcnom epiteli (ENaC). Pretože iba počas posledných týždňov gravidity získava epitel pľúc schopnosť aktívnej reabsorbcie iónov sodíka prostredníctvom expresie ENaC. Ich maturácia prebieha počas posledných týždňov tehotenstva ako odpoveď na endogénne vyplavenie steroidov a katecholamínov, ktoré je spúšťané najmä pri pôrode. Preto sa vyskytuje TTN častejšie pri pôrode cisárskym rezom. TTN vymizne zvyčajne bez následkov cca do 24 až 72 hodín. Stav sa spontánne upraví, akonáhle sa perzistujúca pľúcna tekutina vstrebe lymfatickým systémom. Liečba je podporná (zvyčajne postačí oxygenoterapia), diuretiká nie sú účinné a antibiotiká sa po vylúčení infekcie vysadzujú.

Kľúčové slovo: 
novorodenec
nezrelosť
respiračná nestabilita
predčasne narodený
prematurita
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky