Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce
Pojem: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Definícia: 

Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.

Kľúčové slovo: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce
Pojem: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Definícia: 

Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych pričín.

Kľúčové slovo: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Pojem: 
PAO
Definícia: 

periférne arteriálne ochorenie

Kľúčové slovo: 
artéria
Pojem: 
TASC
Definícia: 

Trans Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial Disease bol publikovaný v roku 2000 ako výsledok spolupráce štrnástich spoločností – v oblasti internej medicíny, kardiológie, cievnej a kardiovaskulárnej chirurgie a intervenčnej rádiológie v Európe a Severnej Amerike

Kľúčové slovo: 
artéria
Pojem: 
TASC II
Definícia: 

šestnásť spoločností z Európy, Severnej Ameriky, Austrálie, Južnej Afriky a Japonska vytvorilo v roku 2004 novú pracovnú skupinu a dokument TASC II bol publikovaný v roku 2007

Kľúčové slovo: 
artéria
Pojem: 
AHA/ACC guidelines
Definícia: 

smernice amerických spoločností (American Heart Association/American College of Cardiology) publikované v roku 2006

Kľúčové slovo: 
artéria
Pojem: 
kategórie chronickej končatinovej ischémie SVS /ISCVS
Definícia: 

Society for Vascular Surgery; International Society for Cardiovascular Surgery

Kľúčové slovo: 
artéria
Pojem: 
svetelná agregometria
Definícia: 

= agregometrické vyšetrenie trombocytov pomocou svetelného agregometra - špeciálneho prístroja, ktorý pracuje na turbidimetrickom princípe – sleduje zmenu transmisie svetla vo vyšetrovanej vzorke v závislosti od percenta agregovaných trombocytov v čase (5 minút)

Kľúčové slovo: 
agregometria
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky