Globálny slovník portálu IMED

| ( | 0 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Š | T | Ú
Pojem: 
Antikoagulanciá
Definícia: 

liečivá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi – hemokoaguláciu, pričom svojím účinkom blokujú koagulačné faktory a tým aj proces koagulácie.

Pojem: 
Time in Therapeutic Range (TTR)
Definícia: 

percentuálne vyjadruje počet hodnôt INR počas liečby vyskytujúcich sa v terapeutickom pásme 

Pojem: 
epizomálna forma genómu HPV vírusu
Definícia: 

kruhová nevčlenená DNA vírusu v bunkách hostiteľa, ktorá sa môže neskôr začleniť do chromozómov

Pojem: 
PHI – index zdraví prostaty
Definícia: 

Index zdraví prostaty se stanovuje výpočtem z hodnot PSA, volného izoenzymu PSA a izoenzymu[-2]proPSA (p2PSA) v séru. Stanovení p2PSA vyvinula společnost Beckman Coulter, Inc. pro měření [-2]proPSA v séru. Ve studiích s muži, u nichž biopsie potvrdila karcinom prostaty, se ukázalo, že [-2]proPSA v rozsahu ≥ 2,0 až ≤ 10,0 ng/mL zlepšoval specificitu detekce karcinomu vůči %fPSA samotného.

Stránky