Globálny slovník portálu IMED

( | 0 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Š | T | Ú | V
Pojem: 
Antikoagulanciá
Definícia: 

liečivá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi – hemokoaguláciu, pričom svojím účinkom blokujú koagulačné faktory a tým aj proces koagulácie.

Pojem: 
Time in Therapeutic Range (TTR)
Definícia: 

percentuálne vyjadruje počet hodnôt INR počas liečby vyskytujúcich sa v terapeutickom pásme 

Pojem: 
Debridement
Definícia: 

Proces, pri ktorom je z rany odstránené poškodené a vitálne tkanivo, povlaky a tkanivová drť. Jeho cieľom je znížiť biozáťaž spodiny rany, redukovať množstvo prítomných mikroorganizmov
a toxínov, vrátane štruktúr biofilmu. Zmenšiť zápach, ranovú sekréciu a podporiť hojenie. Debridement znižuje bakteriálnu a toxickú záťaž v rane, zmenšuje tvorbu zápachu, znižuje zápalovú reakciu v okolí, zlepšuje dostupnosť rastových faktorov v mieste zápalu a zvyšuje bunečnú aktivitu na povrchu rany.

Stránky