Klinická imunológia a alergológia

Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.09.2012
Zobrazené  14x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.04.2012
Zobrazené  141x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.964285
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
2.785715
Danka
Plajdičková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.12.2011
Zobrazené  1,252x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 31x
3.758065
Vít
Petrů
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.01.2012
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
3.194445
Ivo
Lochman
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.02.2012
Zobrazené  244x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.4375
Ivan
Hlinka
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.05.2012
Zobrazené  508x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
3.18182
Eva
Balková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
06.05.2012
Zobrazené  168x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.0625
Miloš
Jeseňák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.12.2011
Zobrazené  425x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.75

Stránky