Klinická imunológia a alergológia

Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.09.2012
Zobrazené  19x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.04.2012
Zobrazené  143x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.964285
Zobrazené  294x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
2.785715
Danka
Plajdičková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
19.12.2011
Zobrazené  1,266x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 31x
3.758065
Vít
Petrů
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.01.2012
Zobrazené  205x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
3.194445
Ivo
Lochman
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.02.2012
Zobrazené  247x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.4375
Ivan
Hlinka
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.05.2012
Zobrazené  533x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
3.166665
Eva
Balková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
06.05.2012
Zobrazené  170x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.0625
Miloš
Jeseňák
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.12.2011
Zobrazené  430x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.75

Stránky