Klinická imunológia a alergológia

Marián
Bátovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2016
Zobrazené  330x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  166x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.11.2015
Zobrazené  99x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alexandra
Lochmanová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
23.04.2015
Zobrazené  100x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Július
Rajčáni
e-learningový článok
Dátum publikovania:
13.04.2015
Zobrazené  218x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
3.75
Zobrazené  197x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
04.09.2014
Zobrazené  517x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
4.09091
Jana
Plevková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.08.2014
Zobrazené  51x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jozef
Rovenský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.06.2014
Zobrazené  409x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
4.180555
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.05.2014
Zobrazené  691x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 25x
4.13

Stránky