Klinická imunológia a alergológia

KATEŘINA
ŠTECHOVÁ
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.06.2013
Zobrazené  58x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alice
Mocková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
05.06.2013
Zobrazené  380x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
3.666665
Zdeněk
Ambler
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.02.2013
Zobrazené  278x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.017855
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.04.2013
Zobrazené  316x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
3.56818
Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
21.03.2013
Zobrazené  115x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.0625
Zuzana
Rennerová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
27.03.2013
Zobrazené  216x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.4375
VANDA
BOŠTÍKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
21.02.2013
Zobrazené  499x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
3.61111
Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
26.11.2012
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Milan
Buc
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.11.2012
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.12.2012
Zobrazené  717x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 29x
3.672415

Stránky