Klinická imunológia a alergológia

Gabriela
Bugová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  150x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
04.11.2012
Zobrazené  419x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.173075
Jana
Plevková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
03.09.2013
Zobrazené  124x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
0
Martin
Hrubiško
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.04.2012
Zobrazené  276x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.680555
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.11.2015
Zobrazené  99x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Alica
Benčová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
01.02.2012
Zobrazené  416x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
2.857145
Slavomír
Perečinský
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
06.06.2011
Zobrazené  371x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
3.229165
Ester
Seberová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
04.11.2012
Zobrazené  335x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
3.295455
Eva
Balková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.09.2013
Zobrazené  16x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3.125
Juraj
Javor
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
18.09.2013
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0

Stránky