Klinická imunológia a alergológia

Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.08.2014
Zobrazené  344x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.541665
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.04.2014
Zobrazené  241x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.05
Michala
Jakubíková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
07.04.2014
Zobrazené  164x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4.375
Michala
Jakubíková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
07.04.2014
Zobrazené  279x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.166665
VANDA
BOŠTÍKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.05.2014
Zobrazené  179x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.4375
Michal
Sapák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.11.2013
Zobrazené  160x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Juraj
Javor
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
18.09.2013
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Jana
Plevková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
03.09.2013
Zobrazené  124x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
0
Jana
Plevková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
15.08.2013
Zobrazené  330x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.75
Zuzana
Abaffyová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.09.2013
Zobrazené  292x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
3.9375

Stránky