Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Zita
Kubová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
08.02.2012
Zobrazené  421x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.555555
Zobrazené  1,090x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 58x
3.12069
Jozef
Hlavatý
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.11.2011
Zobrazené  534x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 26x
2.846155
Jozef
Hlavatý
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.12.2011
Zobrazené  1,230x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 56x
3.10268
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.12.2011
Zobrazené  715x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 31x
3.30645

Stránky