Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.04.2014
Zobrazené  456x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 26x
3.490385
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.10.2012
Zobrazené  587x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 26x
3.58654
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.07.2012
Zobrazené  677x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 42x
3.54762
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.04.2012
Zobrazené  638x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 40x
3.11875
Zita
Kubová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
Zobrazené  425x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
2.8125
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.03.2012
Zobrazené  645x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
3.380435
Eva
Sladká
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.04.2012
Zobrazené  377x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 24x
3.916665
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2012
Zobrazené  1,921x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 95x
3.33158
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.01.2012
Zobrazené  650x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 31x
3.55645
Eva
Sladká
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.11.2011
Zobrazené  545x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
3.25

Stránky