Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.04.2014
Zobrazené  505x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 29x
3.543105
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.10.2012
Zobrazené  616x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 26x
3.58654
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.07.2012
Zobrazené  706x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 42x
3.54762
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.04.2012
Zobrazené  666x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 41x
3.140245
Zita
Kubová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
Zobrazené  468x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 12x
2.8125
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.03.2012
Zobrazené  664x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 24x
3.40625
Eva
Sladká
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
23.04.2012
Zobrazené  389x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 24x
3.916665
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2012
Zobrazené  1,937x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 95x
3.33158
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.01.2012
Zobrazené  667x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 32x
3.60156
Eva
Sladká
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.11.2011
Zobrazené  564x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
3.25

Stránky