Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
09.01.2012
Zobrazené  1,927x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 95x
3.33158
Zita
Kubová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
Zobrazené  437x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
2.8125
Zobrazené  1,085x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 58x
3.12069
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
05.07.2012
Zobrazené  699x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 42x
3.54762
Jozef
Hlavatý
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
03.12.2011
Zobrazené  1,224x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 56x
3.10268
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
13.03.2012
Zobrazené  652x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 23x
3.380435
Jozef
Hlavatý
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.11.2011
Zobrazené  531x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 26x
2.846155
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.04.2014
Zobrazené  487x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 28x
3.526785
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
14.04.2012
Zobrazené  652x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 40x
3.11875
Beata
Černáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
02.12.2011
Zobrazené  712x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 31x
3.30645

Stránky