Nefrológia

Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  228x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  866x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  425x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Oľga
Červeňová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.06.2017
Zobrazené  106x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jaroslava
Raudenská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.04.2017
Zobrazené  252x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Eva
Bérešová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
11.01.2017
Zobrazené  391x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.625
Erik
Lajtman
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.08.2016
Zobrazené  357x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.9
Branislav
Bystrický
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  89x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Viliam
Mojto
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
12.09.2016
Zobrazené  242x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8

Stránky