Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
PAO
Definícia: 

PAO je aterotrombotické ochorenie postihujúce periférne artérie a je spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody a vaskulárnou smrťou.

Kľúčové slovo: 
aterotrombotické ochorenie
periférne artérie
Pojem: 
Liečba PAO
Definícia: 

Pacienti s PAO v akomkoľvek klinickom štádiu (I. – IV.) majú dlhodobo dostávať tieto lieky: antitrombotiká (ASA alebo klopidogrel), ACE inhibítor, statín (obidva lieky bez zreteľa na prítomnosť arteriálnej hypertenzie, respektíve hyperlipoproteinémie), pacienti s diabetes mellitus perorálne antidiabetiká alebo inzulínoterapiu podľa stupňa poruchy glycidového metabolizmu.

Kľúčové slovo: 
PAO
Pojem: 
Paroxyzmálny prah
Definícia: 

Najnižšia energia, ktorá vyvolá paroxyzmus. S vyšším záchvatovým prahom je asociovaný mužský rod, vyšší vek, bilaterálna aplikácia a kumulatívny počet zákrokov ECT.

HRDLIČKA, M. Elektrokonvulzívní terapie. : Galén, 1999. 167 s. ISBN 8072620045.

Kľúčové slovo: 
paroxyzmus
Pojem: 
Princíp nepoškodenia
Definícia: 

Jeden z 5 hlavných princípov lekárskej etiky. Zdôrazňuje nevyhnutnosť vykonávať liečbu s minimálnymi možnými nežiadúcimi reakciami.

COHEN, D., FLAMENT, M., TAIEB, O., et al. Electroconvulsive therapy in adolescence. European Child & Adolescent Psychiatry. 2000. 9, s. 1-6.

Kľúčové slovo: 
nežiadúce reakcie
Pojem: 
Pseudocholínesteráza
Definícia: 

Tento enzým metabolizuje sukcinylcholín na sukcinylmonocholín a ten na kyselinu jantárovú. U pacientov so správne fungujúcim enzýmom (homozygoti) sa funkcie kostrových svalov vracajú do normálneho stavu po približne 5 minútach od intravenózneho podania sukcinylcholínu. Pri deficite tohto enzýmu nie je sukcinylcholín správne metabolizovaný a svalová paralýza môže trvať niekoľko hodín.

WILLIAMS, J., ROSENQUIST, P., ARIAS, L., et al. Pseudocholinesterase Deficiency and Electroconvulsive Therapy. Journal of ECT. 2007. 23, s. 198-200.

Kľúčové slovo: 
myorelaxancium
Pojem: 
Horečka
Definícia: 

Vzestup tělesné teploty nad 38,5˚C, měřené v konečníku.

Kľúčové slovo: 
horečka
Pojem: 
Horečka infekčního původu
Definícia: 

Horečka způsobená viry, bakteriemi, plísněmi, parazity, Mycolasma pnemumoniae, Chlamydie a další.

Kľúčové slovo: 
horečka
Pojem: 
Syndromy periodické horečky
Definícia: 

Opakované febrilní stavy s výraznými projevy zánětu a s negatívním mikrobiologickým vyšetřením

Kľúčové slovo: 
horečka
Pojem: 
Vrodená imunodeficiencia
Definícia: 

Ide o stavy, pri ktorých niektorá alebo viaceré zložky imunitného systému chýbajú, sú potlačené alebo fungujú neprimerane. Je to morfologická alebo funkčná porucha imunitného systému, vznikajúca na základe genetickej predispozície. Citované z: JESEŇÁK, M., et al. Primárne poruchy imunity v detskom veku: 1. časť: Vrodené poruchy špecifickej humorálnej imunity (prevažne protilátkové primárne imunodeficiencie) – všeobecný úvod. Pediatria (Bratisl.), 4, 2009, ss. 289-295. [Citované: 2011-11-04].

Kľúčové slovo: 
vrodená porucha imunity
Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
Osteoartróza (OA)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
osteoartróza
Pojem: 
Diabetes mellitus (DM)
Definícia: 

Je nezápalové degeneratívne kĺbne ochorenie charakterizované nadmerným opotrebovaním kĺbnej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou osteofytov a zmenami mäkkých tkanív, ktoré zahŕňajú synoviálnu membránu, kĺbne puzdro, kĺbne väzy a svaly.

Kľúčové slovo: 
diabetes mellitus
Pojem: 
Obezita
Definícia: 

Je závažné chronické metabolické ochorenie vznikajúce v dôsledku pozitívnej energetickej bilancie. Výrazne sa na nej podieľa nedostatočná pohybová aktivita a zvýšený príjem energeticky bohatej potravy.

Kľúčové slovo: 
obezita
Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia

Stránky