Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Lymfokéla
Definícia: 

Lymfou vyplnená kolekcia v retroperitoneu, ktorá nemá žiadnu epitelovú výstelku.

Kľúčové slovo: 
Radikálna operácia
Lymfadenektómia
Pojem: 
Skleroterapia
Definícia: 

Injekcia chemického iritans do cievy na jej sklerotizáciu. Chemická látka dráždi výstelku cievy, spôsobujúc jej opuch a zrážanie krvi. Cieva sa premení na jazvovité tkanivo, ktoré sa stane neviditeľným. Krvný tok sa presúva do blízkych zdravých ciev.

Kľúčové slovo: 
Lymfocysta
Hemoroid
Varix
Pojem: 
Marsupializácia
Definícia: 

Premena uzatvorenej dutiny na otvorené púzdro jej incíziou a sutúrou okrajov jej steny k okrajom rany.

Kľúčové slovo: 
Absces
Cysta
Pojem: 
Laryngeálna kanyla
Definícia: 

<p><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp;</span>Larynge&aacute;lna kanyla </span><span style=\"font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: SK; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;\">je jednorazov&aacute; supraglotick&aacute; pom&ocirc;cka na zaistenie priechodnosti horn&yacute;ch d&yacute;chac&iacute;ch ciest.</span></p>

Kľúčové slovo: 
laryngeálna kanyla
Pojem: 
ERC
Definícia: 

<p>Eur&oacute;pska resuscitačn&aacute; rada</p>

Pojem: 
Aspirácia
Definícia: 

<p>vd&yacute;chnutie cudz&iacute;ch telies ev. žal&uacute;dočn&eacute;ho obsahu do priedu&scaron;nice</p>

Kľúčové slovo: 
aspirácia
Pojem: 
laparoskópia
Definícia: 

operačná technika založená na princípe použitia špeciálnych nástrojov, ktoré sa zavádzajú do dutiny brušnej cez maličké (niekoľko milimetrové) rany

Kľúčové slovo: 
laparoskópia
Pojem: 
sutúra vredu
Definícia: 

operačné ošetrenie, zašitie otvoru

Kľúčové slovo: 
sutúra
Pojem: 
gastroduodénum
Definícia: 

časť tráviaceho traktu, ktorú tvorí žalúdok a dvanástnik

Kľúčové slovo: 
gastroduodénum
Pojem: 
Kolorektálny karcinóm
Definícia: 

Najčastejší karcinóm postihujúci hrubé črevo a rektum. Slovensko v súčastnosti patrí medzi krajiny s najväčšou prevalenciou tohto ochorenia.

Kľúčové slovo: 
kolorektálny karcinóm
Pojem: 
Trakcia
Definícia: 

<p>
naťahovanie, natiahnutie</p>

Pojem: 
Ligamentotaxia
Definícia: 

<p>
technika použitia kontinu&aacute;lnej distrakcie &ndash; longitudin&aacute;lnej sily &ndash; p&ocirc;soben&iacute;m na m&auml;kk&eacute; tkaniv&aacute; (v&auml;zy a&nbsp;kĺbne puzdr&aacute;) obklopuj&uacute;ce miesto zlomeniny; t&yacute;m je zabezpečen&aacute; repoz&iacute;cia kostn&yacute;ch fragmentov a&nbsp;umožnenie formovania kostn&eacute;ho tkaniva v&nbsp;mieste zlomeniny</p>

Pojem: 
Extrakcia
Definícia: 

<p>
vybratie, vytiahnutie</p>

Pojem: 
OHSS
Definícia: 

<p>
ovari&aacute;lny hyperstimulačn&yacute; syndr&oacute;m</p>

Kľúčové slovo: 
OHSS
Pojem: 
chlamydióza
Definícia: 

 

Chlamydióza je infekčné ochorenie vyvolané mikroorganizmami rodu ChlamydiaChlamydia trachomatis môže byť pôvodcom konjuktivitídy, trachómu, lymphogranuloma venereum a zápalového ochorenia urogenitálneho systému. Klinické prejavy pri urogenitálnej infekcii bývajú často mierne, resp. nemusia byť vôbec prítomné. Neliečené infekcie môžu vyústiť do ireverzibilných zmien vrátane sterility. Liečba je antibiotická (doxycyklín, azitromycín, erytromycín, ofloxacín), počas ktorej by sa mala dodržiavať sexuálna abstinencia. Potrebné je testovať a v prípade potreby liečiť aj sexuálneho partnera. 

Kľúčové slovo: 
sexuálne prenosné ochorenie
Pojem: 
kvapavka
Definícia: 

Kvapavka je vysoko kontagiózne sexuálne prenosné ochorenie vyvolané baktériou Neisseria gonorrhoeae. Jediným symptómom môže byť zápal sliznice genitálnej oblasti. Klinické príznaky, ak sú prítomné, sa u mužov a  u žien líšia (u mužov začína infekcia v uretre, u žien najčastejšie v cervixe). Ak sa ochorenie nelieči, môže vyústiť do vážnych zdravotných komplikácií. 

Kľúčové slovo: 
sexuálne prenosné ochorenie
Pojem: 
HPV
Definícia: 

 

Ľudské papilomavírusy (HPV) sú DNA vírusy, ktoré spôsobujú vznik bradavíc na akrálnych častiach tela alebo intraepiteliálnych neoplázií. U jedincov s viacerými sexuálnymi partnermi môžu byť prekancerózne, najmä ak ide o infekciu typom 16, 18, ale tiež 31, 33 a 51. HPV sa identifikuje molekulárno-biologickými metódami z benígnych epiteliálnych proliferácií (kondylómy) alebo maligných proliferácií (spinocelulárny karcinóm penisu, konečníka, krčka maternice, nosohltanu).

Kľúčové slovo: 
sexuálne prenosné ochorenie
Pojem: 
Edém terča zrakového nervu, papiloedém
Definícia: 

Edém terča zrakového nervu je symtóm, ktorý pozorujeme u viacerých klinických jednotiek, napríklad:

- zápalový edém u vnútroočnej neuritídy,

-  ischemický edém u prednej ischemickej optikoneuropatie zrakového nervu – AION  ( anterior ischaemic optic neuropathy)

- presiaknutie terča zrakového nervu pri vnútroočnej hypertenzii.

 

Edém terča ZN je predmetom záujmu oftalmologóv už od druhej polovice 19. storočia. V súčasnosti sa termín „mestnavá papila“ používa výhradne pre presiaknutie terča zrakového nervu pri intrakraniálnej hypertenzii a jeho vyslovením už v podstate dávame potvrdenie veľmi závažným nálezom. Ak je edém inej etiológie alebo sa ešte definitívne neuzavrela diagnóza, používame termín edém alebo presiaknutie terča zrakového nervu. V súlade s medzinárodnou nomenklatúrou sa doporučuje označenie terč, hlava či disk zrakového nervu.

Kľúčové slovo: 
Edém terča zrakového nervu
Pojem: 
Potenciálne diagnostické stopy (PDS).
Definícia: 

<p>
V&scaron;etky lokalizačn&eacute; sympt&oacute;my, pr&iacute;znaky a abnormality potenci&aacute;lne ukazuj&uacute;ce smerom k diagn&oacute;ze</p>

Kľúčové slovo: 
Potenciálne diagnostické stopy (PDS)
Pojem: 
TOF
Definícia: 

<p>
<span style=\"font-family: \'times new roman\', \'new york\', times, serif; font-size: 16px;\">train-of-four</span></p>

Kľúčové slovo: 
TOF

Stránky