Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Endotelová dysfunkcia
Definícia: 

Predstavuje morfologickú alebo funkčnú zmenu výstelky tepien (remodelácia napr. v dôsledku hypertenzie, mechanický alebo funkčný inzult, napr. zmena permeability). Alterovaný endotel je v každom prípade akcelerujúcim faktorom aterosklerózy.

Kľúčové slovo: 
zmena výstelky tepien
Pojem: 
LDL
Definícia: 

Low density liporotein, ako zdroj cholesterolu, ktorý Goldstein a Brown identifikovali ako príčinu aterosklerózy. Transportná časť molekuly – bielkovina - má v niektorých prípadoch pre vznik aterosklerózy osobitný význam.

Kľúčové slovo: 
cholesterol
Pojem: 
Oxidovaný LDL
Definícia: 

Oxidačne modifikovaný LDL, ktorý je preferenčne vychytávaný tzv. scavinger (zametačovými) receptormi s následným vznikom penových buniek a aterómu.

Kľúčové slovo: 
scavinger receptory
Pojem: 
Antioxidant
Definícia: 

Látka, ktorá brzdí proces oxidácie a v konečnom dôsledku aj aterómu. Patria sem betakarotén, vitamín C, E, Se, Zn Mn, flavonoidy a mnohé iné.

Kľúčové slovo: 
vitamín
Pojem: 
Fytosteroly
Definícia: 

Látky, vyskytujúce sa v rastlinách, ktoré majú podobnú štruktúru ako cholesterol a vytesňujú zo vstrebávania cholesterol živočišného pôvodu.

Kľúčové slovo: 
cholesterol
Pojem: 
AIP (aterogénny index plazmy)
Definícia: 

Je určený veľkosťou subpopulácii jednotlivých lipoproteínov. Najagresívnejší AIP je kombináciou malého denzného LDL a veľkého VLDL. Takýto AIP je častý u diabetikov.

Kľúčové slovo: 
lipoproteíny
Pojem: 
VLDL
Definícia: 

Verissimi low density lipoprotein, ktorý je nositeľom predovšetkým triacylglycerolov.

Kľúčové slovo: 
lipoproteín
Pojem: 
ACE
Definícia: 

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory)

Pojem: 
AB
Definícia: 

Bronchiálna astma

Pojem: 
ASLO
Definícia: 

Antistreptolyzín O

Pojem: 
Crazy paving
Definícia: 

<p>anglick&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem zauž&iacute;van&yacute; pre označenie obrazu opacifik&aacute;ci&iacute; typu mliečneho skla a s&uacute;časn&eacute;ho v&yacute;skytu zhrubnutia interlobul&aacute;rnych sept v HRCT obraze. Obraz pripom&iacute;na dlaždice použ&iacute;van&eacute; v minulosti na dlaždenie&nbsp;ul&iacute;c&nbsp;v <span lang=\"CS\">Buenos Aires v&nbsp;Argent&iacute;ne. </span>Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
HRCT
Pojem: 
Kryptogénna organizujúca pneumónia
Definícia: 

<p>(skratka COP) je idiopatick&aacute; proliferat&iacute;vna obojstrann&aacute; bronchiolit&iacute;da prejavuj&uacute;ca sa obojstrann&yacute;mi perif&eacute;rnymi a perilobul&aacute;rnymi a bronchocentrick&yacute;mi opacifik&aacute;ciami.</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
pneumónia
Pojem: 
Degeneratívne zmeny chrbtice
Definícia: 

Incidencia tohto ochorenia je u obyvateľov vyspelých krajín vysoká a ďalej rastie. Proces začína biochemickou degradáciou základných stavebných súčastí medzistavcých platničiek - proteoglykánov. Platničky strácajú pružnosť a schopnosť neutralizovať negatívne pôsobenie síl, rozpádávajú sa, uvoľnené časti sa vysúvajú do chrbticového kanála, kde stláčajú nervové štruktúry. Nárazy sa prenášajú na medzistavcové kĺby, väzy aj stavce, postupne sa tak poškodí celá telová os.

Kľúčové slovo: 
degeneratívne zmeny chrbtice
Pojem: 
Syndróm konského chvosta
Definícia: 

Súbor príznakov, spôsobených stlačením lumbosakrálnych miechových koreňov vytvárajúcich cauda equina. Charakterizuje ho porucha motorickej, senzitívnej a vegetatívnej inervácie dolných končatín, močového mechúra, konečníka a pohlavných orgánov.

Kľúčové slovo: 
Syndróm konského chvosta
Pojem: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Definícia: 

Najčastejšou príčinou kompresie väčšiny, prípadne všetkých lumbosakrálnych miechových koreňov, sú sekvestre driekových medzistavcových platničiek vysunuté do spinálneho kanála. Zriedkavejšie ide o kompresiu nádormi, abscesmi, krvnými výronmi, zlomenými alebo vykĺbenými stavcami.

Kľúčové slovo: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Pojem: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Definícia: 

Úplne vyvinutý syndróm konského chvosta sa diagnostikuje na základe anamnézy a charakteristického klinického obrazu. Lokalizáciu a často i charakter patologického procesu, ktorý kompresiu spôsobil, najspoľahlivejšie ukáže MR vyšetrenie.

Kľúčové slovo: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Pojem: 
Liečba syndrómu cauda equina
Definícia: 

Jedinou racionálnou liečebnou metódou pri syndróme konského chvosta, spôsobenom kompresiou nervových štruktúr, je urgentná chirurgická revízia a ich dokonalé uvoľnenie.

Kľúčové slovo: 
Liečba syndrómu cauda equina
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce
Pojem: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Definícia: 

Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.

Kľúčové slovo: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce

Stránky