Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
Endotelová dysfunkcia
Definícia: 

Predstavuje morfologickú alebo funkčnú zmenu výstelky tepien (remodelácia napr. v dôsledku hypertenzie, mechanický alebo funkčný inzult, napr. zmena permeability). Alterovaný endotel je v každom prípade akcelerujúcim faktorom aterosklerózy.

Kľúčové slovo: 
zmena výstelky tepien
Pojem: 
LDL
Definícia: 

Low density liporotein, ako zdroj cholesterolu, ktorý Goldstein a Brown identifikovali ako príčinu aterosklerózy. Transportná časť molekuly – bielkovina - má v niektorých prípadoch pre vznik aterosklerózy osobitný význam.

Kľúčové slovo: 
cholesterol
Pojem: 
Oxidovaný LDL
Definícia: 

Oxidačne modifikovaný LDL, ktorý je preferenčne vychytávaný tzv. scavinger (zametačovými) receptormi s následným vznikom penových buniek a aterómu.

Kľúčové slovo: 
scavinger receptory
Pojem: 
Antioxidant
Definícia: 

Látka, ktorá brzdí proces oxidácie a v konečnom dôsledku aj aterómu. Patria sem betakarotén, vitamín C, E, Se, Zn Mn, flavonoidy a mnohé iné.

Kľúčové slovo: 
vitamín
Pojem: 
Fytosteroly
Definícia: 

Látky, vyskytujúce sa v rastlinách, ktoré majú podobnú štruktúru ako cholesterol a vytesňujú zo vstrebávania cholesterol živočišného pôvodu.

Kľúčové slovo: 
cholesterol
Pojem: 
AIP (aterogénny index plazmy)
Definícia: 

Je určený veľkosťou subpopulácii jednotlivých lipoproteínov. Najagresívnejší AIP je kombináciou malého denzného LDL a veľkého VLDL. Takýto AIP je častý u diabetikov.

Kľúčové slovo: 
lipoproteíny
Pojem: 
VLDL
Definícia: 

Verissimi low density lipoprotein, ktorý je nositeľom predovšetkým triacylglycerolov.

Kľúčové slovo: 
lipoproteín
Pojem: 
ACE
Definícia: 

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory)

Pojem: 
AB
Definícia: 

Bronchiálna astma

Pojem: 
ASLO
Definícia: 

Antistreptolyzín O

Pojem: 
Antikoagulanciá
Definícia: 

liečivá, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi – hemokoaguláciu, pričom svojím účinkom blokujú koagulačné faktory a tým aj proces koagulácie.

Pojem: 
Time in Therapeutic Range (TTR)
Definícia: 

percentuálne vyjadruje počet hodnôt INR počas liečby vyskytujúcich sa v terapeutickom pásme 

Pojem: 
epizomálna forma genómu HPV vírusu
Definícia: 

kruhová nevčlenená DNA vírusu v bunkách hostiteľa, ktorá sa môže neskôr začleniť do chromozómov

Pojem: 
PHI – index zdraví prostaty
Definícia: 

Index zdraví prostaty se stanovuje výpočtem z hodnot PSA, volného izoenzymu PSA a izoenzymu[-2]proPSA (p2PSA) v séru. Stanovení p2PSA vyvinula společnost Beckman Coulter, Inc. pro měření [-2]proPSA v séru. Ve studiích s muži, u nichž biopsie potvrdila karcinom prostaty, se ukázalo, že [-2]proPSA v rozsahu ≥ 2,0 až ≤ 10,0 ng/mL zlepšoval specificitu detekce karcinomu vůči %fPSA samotného.

Stránky