Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
fokálna infekcia
Definícia: 

lokalizovaný zápalový proces, ktorý je obyčajne lokálne klinicky asymptomatický, ale dokáže v konkrétnych situáciách spôsobiť metastatickú oportúnnu infekciu

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
dentitio difficilis
Definícia: 

komplikované prerezávanie zubov múdrosti

Kľúčové slovo: 
stomatológia
Pojem: 
infekčná endokarditída
Definícia: 

celkové infekčné ochorenie spôsobené infekčným ložiskom v oblasti endokardu prípadne srdcových chlopní, s hlavnými symptómami: bakteriémia, horúčka, splenomegália, embólia a srdcový šelest.

Kľúčové slovo: 
infekcie
Pojem: 
Febrilné kŕče
Definícia: 

FK, (Febrile Convulsions, FC), Febrilné záchvaty - FZ (Febrile Seizures, FS). V klinickej praxi, resp. zaužívanej terminológii, sa používajú oba pojmy. Príležitostné epileptické kŕče, provokujúci moment je horúčka.

Kľúčové slovo: 
febrilné kŕče
Pojem: 
Epilepsia
Definícia: 

Chronické ochorenie mozgu spôsobené excesívnou patologickou synchronnou aktivitou kortexu a prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Generalizované záchvaty
Definícia: 

sú charakterizované rýchlym šírením záchvatového procesu obojstrannými kortiko-subkortikálnymi sieťami neurónov. Rozlišujeme primárne a sekundárne generalizované záchvaty.

Kľúčové slovo: 
generalizované záchvaty
Pojem: 
Fokálne záchvaty
Definícia: 

začínajú v ohraničenej neuronálnej sieti v jednej z hemisfér, označujú sa tiež ako parciálne záchvaty. Najnápadnejšími prejavmi fokálnych záchvatov u malých detí sú motorické prejavy na tvári a končatinách.

Kľúčové slovo: 
fokálne záchvaty
Pojem: 
Syndróm meziotemporálnej epilepsie
Definícia: 

(Mesio Temporal Lobe Epilepsy, MTLE) - amygdalo-hippokampálna epilepsia s meziálnou sklerózou, čiže atrofiou a gliózou hippokampu. Až 70 % pacientov s temporálnou epilepsiou malo v anamnéze febrilné kŕče.

Kľúčové slovo: 
epilepsia
Pojem: 
Malígna infantilná myoklonická epilepsia (SMEI – Severe Myoclonic epilepsy in Infants). Dravetovej syndróm.
Definícia: 

Progresívna farmakorezistentná epileptická encefalopatia. Komplikované febrilné kŕče sú obvyklé v iniciálnej fáze ochorenia.

Kľúčové slovo: 
encefalopatia
Pojem: 
Farebná dopplerova ultrasonografia
Definícia: 

Farebná dopplerova ultrasonografia FDU umožňuje neinvazívne a v reálnom čase hodnotiť:
- vaskularizáciu tumorov
- rýchlostné parametre v očných a orbitálnych cievach.

Pojem: 
Ektropium uvey
Definícia: 

- stav, kedy dochádza k „prevráteniu“ uvey cez pupilu, čiže pigmentový list dúhovky sa nachádza na jej prednej, stromálnej ploche

Kľúčové slovo: 
Ektropium uvey
Pojem: 
Melanomalytický glaukóm
Definícia: 

- zvláštny druh sekundárneho glaukómu s otvoreným uhlom, spôsobený, makrofágami a v menšej miere endotelovými bunkami trabekula, ktoré natravovali pigment melanín, uvoľnený z nekrotického tumoru

Kľúčové slovo: 
Melanomalytický glaukóm
Pojem: 
Iridocyklitis masquerade syndróm
Definícia: 

- chorobné procesy prednej uvey nezápalovej etiológie, ktoré môžu čiastočne alebo v celom rozsahu simulovať zápalovú povahu choroby. Z praktických dôvodov sa tento pojem zužuje na prítomnosť tých granulomatóznych afekcií, ktoré sú zapríčinené primárnym alebo metastatickým procesom malígneho pôvodu.

Kľúčové slovo: 
Iridocyklitis masquerade syndróm
Pojem: 
mindfulness
Definícia: 

všímavosť, spôsob zamerania pozornosti: zámerne, na prítomný moment a nehodnotiac

Pojem: 
Vaskulitídy
Definícia: 

sú ochorenia ciev vyvolané imunitným zápalom. Pomenovanie a klasifikácia vaskulitíd závisí predovšetkým na veľkosti a type postihnutých krvných ciev.

Kľúčové slovo: 
ochorenia ciev
Pojem: 
Schonleinova-Henochova purpura
Definícia: 

je leukocytoklastická vaskulitída drobných ciev s netrombocytopenickou purpurou predilekčne sa vyskytujúcou na gluteách a extenzorových častiach končatín. Klinický obraz SHP zahŕňa tetrádu postupne sa vyvíjajúcich príznakov - kožné zmeny, artralgie, bolesti brucha a renálne symptómy.

Kľúčové slovo: 
vaskulitída drobných ciev
Pojem: 
Schonleinova-Henochova nefritída
Definícia: 

je imunitné ochorenie obličiek, ktoré vzniká v priebehu Schonleinovej-Henochovej purpury. V moči je prítomná hematúria, alebo kombinovaný močový syndróm hematúrie a proteinúrie, zriedkavejšie nefrotický syndróm.

Kľúčové slovo: 
imunitné ochorenie obličiek
Pojem: 
RABDOMYOLÝZA
Definícia: 

syndróm charakterizovaný svalovým postihnutím a uvoľnením tvz. „vnútrosvalových komponentov“ do plazmy

Pojem: 
AKÚTNE POŠKODENIE OBLIČIEK
Definícia: 

náhle vzniknutá porucha funkcie obličiek spojená s retenciou dusíkatých látok

Stránky