Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
GERD
Definícia: 

choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.

Kľúčové slovo: 
GERD
Pojem: 
Regurgitácia
Definícia: 

spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov.

Kľúčové slovo: 
Regurgitácia
Pojem: 
Reflux
Definícia: 

návrat obsahu o oddiel vyššie.

Kľúčové slovo: 
Reflux
Pojem: 
Vracanie
Definícia: 

vypudenie obsahu žalúdka/čriev von cez ústa/nos.

Kľúčové slovo: 
Vracanie
Pojem: 
GER
Definícia: 

gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.

Kľúčové slovo: 
GER
Pojem: 
Kolapsoterapia
Definícia: 

liečba pľúcnej TBC kolapsom pľúcneho laloka, ev. pľúcneho krídla, ktorý spôsobuje imobilizáciu príslušnej časti pľúc a tým lepšie podmienky na hojenie TBC procesu

Kľúčové slovo: 
kolapsoterapia
Pojem: 
Torakoplastika
Definícia: 

plastická operácia hrudníka, znehybňujúca polovicu pľúc (odstránenie časti skeletu hrudníka)

Kľúčové slovo: 
torakoplastika
Pojem: 
Intrapleurálna pneumolýza
Definícia: 

rozrušenie zrastov v pleurálnej dutine

Pojem: 
Crazy paving
Definícia: 

<p>anglick&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem zauž&iacute;van&yacute; pre označenie obrazu opacifik&aacute;ci&iacute; typu mliečneho skla a s&uacute;časn&eacute;ho v&yacute;skytu zhrubnutia interlobul&aacute;rnych sept v HRCT obraze. Obraz pripom&iacute;na dlaždice použ&iacute;van&eacute; v minulosti na dlaždenie&nbsp;ul&iacute;c&nbsp;v <span lang=\"CS\">Buenos Aires v&nbsp;Argent&iacute;ne. </span>Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
HRCT
Pojem: 
Kryptogénna organizujúca pneumónia
Definícia: 

<p>(skratka COP) je idiopatick&aacute; proliferat&iacute;vna obojstrann&aacute; bronchiolit&iacute;da prejavuj&uacute;ca sa obojstrann&yacute;mi perif&eacute;rnymi a perilobul&aacute;rnymi a bronchocentrick&yacute;mi opacifik&aacute;ciami.</p>

Kľúčové slovo: 
interstícium
pneumónia
Pojem: 
Degeneratívne zmeny chrbtice
Definícia: 

Incidencia tohto ochorenia je u obyvateľov vyspelých krajín vysoká a ďalej rastie. Proces začína biochemickou degradáciou základných stavebných súčastí medzistavcých platničiek - proteoglykánov. Platničky strácajú pružnosť a schopnosť neutralizovať negatívne pôsobenie síl, rozpádávajú sa, uvoľnené časti sa vysúvajú do chrbticového kanála, kde stláčajú nervové štruktúry. Nárazy sa prenášajú na medzistavcové kĺby, väzy aj stavce, postupne sa tak poškodí celá telová os.

Kľúčové slovo: 
degeneratívne zmeny chrbtice
Pojem: 
Syndróm konského chvosta
Definícia: 

Súbor príznakov, spôsobených stlačením lumbosakrálnych miechových koreňov vytvárajúcich cauda equina. Charakterizuje ho porucha motorickej, senzitívnej a vegetatívnej inervácie dolných končatín, močového mechúra, konečníka a pohlavných orgánov.

Kľúčové slovo: 
Syndróm konského chvosta
Pojem: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Definícia: 

Najčastejšou príčinou kompresie väčšiny, prípadne všetkých lumbosakrálnych miechových koreňov, sú sekvestre driekových medzistavcových platničiek vysunuté do spinálneho kanála. Zriedkavejšie ide o kompresiu nádormi, abscesmi, krvnými výronmi, zlomenými alebo vykĺbenými stavcami.

Kľúčové slovo: 
Etiológia syndrómu cauda equina
Pojem: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Definícia: 

Úplne vyvinutý syndróm konského chvosta sa diagnostikuje na základe anamnézy a charakteristického klinického obrazu. Lokalizáciu a často i charakter patologického procesu, ktorý kompresiu spôsobil, najspoľahlivejšie ukáže MR vyšetrenie.

Kľúčové slovo: 
Diagnostika syndrómu cauda equina
Pojem: 
Liečba syndrómu cauda equina
Definícia: 

Jedinou racionálnou liečebnou metódou pri syndróme konského chvosta, spôsobenom kompresiou nervových štruktúr, je urgentná chirurgická revízia a ich dokonalé uvoľnenie.

Kľúčové slovo: 
Liečba syndrómu cauda equina
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce
Pojem: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Definícia: 

Druh kardiomyopatie s abnormálnym zhrubnutím stien najmä komôr srdca ako výsledok abnormálneho rastu buniek srdcového svalu na podklade rôznych príčin.

Kľúčové slovo: 
Hypertrofická kardiomyopatia
Pojem: 
športové srdce/athletes heart
Definícia: 

Fyziologické adaptačné prejavy v srdci na podklade dlhodobého pravidelného športového tréningu vyššej intenzity s prevahou vytrvalostných aktivít.

Kľúčové slovo: 
športové srdce

Stránky