Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
GERD
Definícia: 

choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.

Kľúčové slovo: 
GERD
Pojem: 
Regurgitácia
Definícia: 

spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov.

Kľúčové slovo: 
Regurgitácia
Pojem: 
Reflux
Definícia: 

návrat obsahu o oddiel vyššie.

Kľúčové slovo: 
Reflux
Pojem: 
Vracanie
Definícia: 

vypudenie obsahu žalúdka/čriev von cez ústa/nos.

Kľúčové slovo: 
Vracanie
Pojem: 
GER
Definícia: 

gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.

Kľúčové slovo: 
GER
Pojem: 
Kolapsoterapia
Definícia: 

liečba pľúcnej TBC kolapsom pľúcneho laloka, ev. pľúcneho krídla, ktorý spôsobuje imobilizáciu príslušnej časti pľúc a tým lepšie podmienky na hojenie TBC procesu

Kľúčové slovo: 
kolapsoterapia
Pojem: 
Torakoplastika
Definícia: 

plastická operácia hrudníka, znehybňujúca polovicu pľúc (odstránenie časti skeletu hrudníka)

Kľúčové slovo: 
torakoplastika
Pojem: 
Intrapleurálna pneumolýza
Definícia: 

rozrušenie zrastov v pleurálnej dutine

Pojem: 
Syndróm Churg-Straussovej
Definícia: 

Ide o vzácne ochorenie charakterizované klinickými prejavmi asthmy bronchiale, periférnou eozinofíliou, nekrotizujúcou vaskulitídou a dominujúcim pľúcnym ochorením, pre ktoré sú charakteristické migrujúce infiltráty.

Kľúčové slovo: 
Syndróm Churg-Straussovej
Pojem: 
Osmolarita
Definícia: 

– slovo gréckeho pôvodu, metóda, ktorou sa dá merať koncentrácia roztoku. V medicíne a diabetológii pojem, ktorý odráža koncentráciu základných prvkov v roztoku – Na, K, Cl, a ich pomer k telesným tekutinám.

Kľúčové slovo: 
koncentrácia roztoku
Pojem: 
DKA
Definícia: 

– diabetická ketoacidóza. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky, hlavne u diabetikov 1. typu, ktorí sú životne závislí na prijme inzulínu. Charakterizuje ju vysoká glykémia 15 – 25 mmol/l, dehydratácia s deficitom telesnej tekutiny nezriedka 8 – 12 litrov. Je charakterizovaná nadmernou tvorba ketolátok a elektrolytovým rozvratom.

Kľúčové slovo: 
diabetická ketoacidóza
Pojem: 
HHS
Definícia: 

– hyperosmolárny hyperglykemický syndróm. Patrí medzi akútne komplikácie cukrovky hlavne u seniorov, ktorí sú liečení na diabetes mellitus 2. typu. Úmrtnosť je pomerne vysoká až 50%. V klinickom obraze dominuje extrémna hyperglykémia nezriedka 25 – 50 mmol/l, extrémna dehydratácia, ktorá vznikne v priebehu málo dní. Ketoacidóza väčšinou nie je prítomná.

Kľúčové slovo: 
hyperosmolárny hyperglykemický syndróm
Pojem: 
fundus
Definícia: 

- latinsky - dno, základ, rozšírená časť dutého orgánu. Je to časť žalúdka uložená pod bránicou. Pri žalúdku sa používa aj názov fornix ventriculi - žalúdočná klenba.

Kľúčové slovo: 
žalúdok
anatómia
Pojem: 
mass-like
Definícia: 

- anglicky- podobný mase, podobný tumoru, vytvárajúci vzhľad tumoru.

Pojem: 
post-processing
Definícia: 

po (určitom) procese, najčastejšie sa tento pojem používa v rádiológii na pomenovanie úkonov spojených s ďalším spracovaním a hodnotením dát po vykonaní určitého vyšetrenia, kde sa dáta ukladajú v digitálnej podobe a sú prístupné dalšiemu spracovaniu (CT, MR)

Kľúčové slovo: 
MDCT
MR
MPR
Pojem: 
MPR
Definícia: 

- anglicky- multiplanar reconstruction, multiplanárne rekonštrukcie je pomenovanie pre tri prípadne štyri obrazové polia na monitore, v ktorých sa zobrazujú súčasne všetky roviny rezu pacientom (koronárna, sagitálna, transverzálna, šikmá) a rádiológ si dokáže súčasne vo viacerých rovinách prezrieť určitý bod záujmu.

Kľúčové slovo: 
CT
Pojem: 
izotropné zobrazenie
Definícia: 

je pomenovanie pre zobrazenia v móde MPR kde všetky roviny rezu (transverzálna, sagitálna aj koronárna) dosahujú rovnakú kvalitu obrazu. Izotropné zobrazenie je možné dosiahnuť len na výkonných CT prístrojoch pomocou submilimetrových rezov.

Kľúčové slovo: 
MDCT
CT
MPR
Pojem: 
Tree in bud
Definícia: 

<p>zauž&iacute;van&yacute; r&aacute;diologick&yacute; pojem pre HRCT obraz nodul&aacute;ci&iacute;, tvoriacich obraz, podobaj&uacute;ci sa ra&scaron;iacemu stromu, ktor&eacute; maj&uacute; line&aacute;rny tvar v tvare V alebo Y. Pojem sa nepreklad&aacute; do slovensk&eacute;ho jazyka.&nbsp;</p>

Kľúčové slovo: 
postihnutie drobných dýchacích ciest
HRCT

Stránky