Globálny slovník portálu IMED

Pojem: 
potný test
Definícia: 

stanovenie koncentrácie soli = stanovenie hladiny Cl v pote * najdôležitejší, najrozšírenejší a najjednoduchší diagnostický test CF s veľmi vysokou účinnosťou. * vykonáva sa v centrách pre CF (Bratislava, Banská Bystrica, Košice). * Diagnóza Cystická fibróza sa potvrdí dôkazom prítomnosti mutácií v géne pre CF. robí sa ambulantne - pilokarpínovou ionoforézou. Ide o veľmi jednoduché a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 3/4 hodiny. Výsledky sú dostupné ešte v ten istý deň. Za patognomickú pre CF sa považuje hodnota nad 60 mmol/l. Pri koncentrácii medzi 40-60 mmol/l je nutná podrobná genetická analýza Ani pri nižšej koncentrácií však nie je možné úplne vylúčiť toto závažné ochorenie. Preto sa toto rýchle a bezbolestné vyšetrenie často robí opakovane. Pri veľkej skupine osôb s potvrdenou CF, sa pohybovali výsledky od cca 20-130 mmol/l.

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
Pojem: 
CFTR
Definícia: 

* transmembránový regulátor cystickej fibrózy * transmembránový regulátor vodivosti CFTR sa nachádza v epiteliálnych bunkách dýchacích ciest, pankreasu, pečene, čreva, potných žliaz a semenovodov. * Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator

Kľúčové slovo: 
Cystická fibróza
CF
Pojem: 
GERD
Definícia: 

choroba z gastro-ezofágového refluxu sú komplikácie v rôznych telesných systémoch v súvislosti s GER.

Kľúčové slovo: 
GERD
Pojem: 
Regurgitácia
Definícia: 

spätný pohyb tekutého obsahu dutých orgánov.

Kľúčové slovo: 
Regurgitácia
Pojem: 
Reflux
Definícia: 

návrat obsahu o oddiel vyššie.

Kľúčové slovo: 
Reflux
Pojem: 
Vracanie
Definícia: 

vypudenie obsahu žalúdka/čriev von cez ústa/nos.

Kľúčové slovo: 
Vracanie
Pojem: 
GER
Definícia: 

gastro-ezofágový reflux je spätný tok žalúdočného obsahu zo žalúdka do pažeráka. GER môže byť fyziologickým alebo patologickým procesom.

Kľúčové slovo: 
GER
Pojem: 
Kolapsoterapia
Definícia: 

liečba pľúcnej TBC kolapsom pľúcneho laloka, ev. pľúcneho krídla, ktorý spôsobuje imobilizáciu príslušnej časti pľúc a tým lepšie podmienky na hojenie TBC procesu

Kľúčové slovo: 
kolapsoterapia
Pojem: 
Torakoplastika
Definícia: 

plastická operácia hrudníka, znehybňujúca polovicu pľúc (odstránenie časti skeletu hrudníka)

Kľúčové slovo: 
torakoplastika
Pojem: 
Intrapleurálna pneumolýza
Definícia: 

rozrušenie zrastov v pleurálnej dutine

Pojem: 
ACG
Definícia: 

American College of Gastroenterology

Kľúčové slovo: 
ACG
Pojem: 
EHSG
Definícia: 

European Helicobacter Study Group

Kľúčové slovo: 
EHSG
Pojem: 
bronchiálna hyperreaktivita
Definícia: 

Bronchiálna hyperreaktivita sa považuje za základný znak bronchiálnej astmy. Reaktivita bronchiálneho tkaniva má svoju podstatu v aktivovaní imunitných mechanizmov, ktoré reagujú na vdýchnuté noxy, alergény, chemické látky, vírusy, baktérie, plesne.

Kľúčové slovo: 
bronchiálna hyperreaktivita
Pojem: 
videoezofagogastroduodenoskopia
Definícia: 

Ide o endoskopickú vyšetrovaciu metódu pažeráka, žalúdka a dvanástnika pomocou ohybného hadicovitého prístroja o priemere 9 mm, ktorý má na konci digitálnu kameru schopnú online snímať sliznicu uvedených orgánov. Pomocou rôznych pomocných nástrojov je možné odoberať vzorky sliznice na histologické vyšetrenie, je možné vykonávať polypektómie, zastavovať krvácania, extrahovať cudzie telesá, zavádzať dilatačné balóniky, samorozťahovacie stenty a mnoho iných výkonov tzv. drobnej chirurgie na sliznici tráviaceho traktu.

Kľúčové slovo: 
gastroskopia
Pojem: 
achalázia
Definícia: 

Ochorenie neznámej etiológie, postihujúce dolný pažerákový sfinkter. Podstatou ochorenia je strata relaxačnej funkcie dolného zvierača, čo vedie k sťaženiu až nepriechodnosti potravy a tekutín cez pažerák do žalúdka. Ochorenie je možné liečiť endoskopicky alebo chirurgicky.

Kľúčové slovo: 
dolný ezofageálny sfinkter
Pojem: 
pyróza
Definícia: 

Pocit pálenia za hrudnou kosťou vyvolaný refluxom kyslého žalúdočného obsahu do pažeráka. Chronický reflux spôsobuje zápalové zmeny sliznice, obvykle v dolnej tretine pažeráka, ktoré je možné vidieť endoskopicky a klasifikovať ich do stupňov podľa závažnosti. Liečba ochorenia je komplexná, dnes už prevažne medikamentózna pomocou inhibítorov protónovej pumpy. Neliečená refluxná choroba môže viesť k rôznym komplikáciám od straty pocitu zdravia až po vznik adenokarcinómu v teréne Barrettovho pažeráka.

Kľúčové slovo: 
Barrettov pažerák
Pojem: 
dilatácia stenózy pažeráka
Definícia: 

Pažerák je rúrovitý orgán, slúžiaci predovšetkým na dopravu stravy a tekutín do žalúdka. Rôzne ochorenia dokážu spôsobiť zúženie priesvitu pažeráka, čo sa prejaví dysfágiou. Organicky a niekedy i funkčne podmienené stenózy pažeráka je možné liečiť prechodne alebo i trvale pomocou dilatácie pažerákových stenóz. Používajú sa na to buď kalibrované plastové bužie, ktoré sa cez ústa po zavedenom vodiči zasúvajú cez stenotický úsek a dilatujú ho. Iným spôsobom je zavedenie balónika pomocou gastroskopu až pred miesto zúženia, kde sa pod kontrolou zraku vykonáva dilatácia zúženia postupným napĺňaním balónika tekutinou.

Kľúčové slovo: 
stenóza pažeráka
Pojem: 
samorozťahovací pažerákový stent
Definícia: 

Na prechodné obnovenie pasáže ezofagom obvvkle v prípade inoperabilných malígnych tumorov pažeráka sa pomocou gastroskopu pod RTG kontrolou zasúva do miesta nádorovej masy kovová sieťka potiahnutá umelohmotnou fóliou. Materiál sieťky je vyrobený z tzv. pamäťového kovu, ktorý sa v stenóze postupne rozťahuje na preddefinovaný priemer a zabezpečí tak priechodnosť pažeráka. Ide o paliatívny výkon, zlepšujúci komfort v posledných chvíľach života pacienta.

Kľúčové slovo: 
malígne stenózy pažeráka
Pojem: 
PAO
Definícia: 

PAO je aterotrombotické ochorenie postihujúce periférne artérie a je spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody a vaskulárnou smrťou.

Kľúčové slovo: 
aterotrombotické ochorenie
periférne artérie
Pojem: 
Liečba PAO
Definícia: 

Pacienti s PAO v akomkoľvek klinickom štádiu (I. – IV.) majú dlhodobo dostávať tieto lieky: antitrombotiká (ASA alebo klopidogrel), ACE inhibítor, statín (obidva lieky bez zreteľa na prítomnosť arteriálnej hypertenzie, respektíve hyperlipoproteinémie), pacienti s diabetes mellitus perorálne antidiabetiká alebo inzulínoterapiu podľa stupňa poruchy glycidového metabolizmu.

Kľúčové slovo: 
PAO

Stránky