Pediatrická intenzívna medicína

Mária
Jasenková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.07.2017
Zobrazené  50x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jaroslav
Kresánek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
27.06.2017
Zobrazené  219x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
4.5
Darina
Chovancová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.09.2017
Zobrazené  101x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Rudolf
Riedel
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.08.2017
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  444x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.42857
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  425x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  416x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Nataša
Regendová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.07.2016
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.5
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
5

Stránky