Pediatrická anestéziológia

Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  489x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  206x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.555555
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  461x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  429x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.7
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
5
Michaela
Mikolková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.05.2014
Zobrazené  245x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 3x
4.166665
Jana
Kryštofová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
17.10.2013
Zobrazené  593x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
3.5
Alena
Ľuptáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.08.2013
Zobrazené  114x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.25
Marián
Fedor
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.07.2012
Zobrazené  493x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.365385