Pediatrická anestéziológia

Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  564x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  246x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.416665
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  540x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.857145
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  469x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
4.615385
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  326x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
5
Michaela
Mikolková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.05.2014
Zobrazené  263x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 4x
4.375
Jana
Kryštofová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
17.10.2013
Zobrazené  602x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
3.5
Alena
Ľuptáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.08.2013
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.25
Marián
Fedor
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.07.2012
Zobrazené  516x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.365385