Pediatrická anestéziológia

Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  444x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Hana
Kayserová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.03.2017
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.42857
Jozef
Kubašovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.11.2016
Zobrazené  424x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  416x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Miriam
Čiljaková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
11.02.2016
Zobrazené  280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
5
Michaela
Mikolková
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
02.05.2014
Zobrazené  243x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 3x
4.166665
Jana
Kryštofová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
17.10.2013
Zobrazené  582x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
3.5
Alena
Ľuptáková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.08.2013
Zobrazené  112x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
3.25
Marián
Fedor
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.07.2012
Zobrazené  466x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 13x
3.365385