Dorastové lekárstvo

Jana
Hamade
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
13.01.2020
Zobrazené  66x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Ľubica
Jakušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.05.2017
Zobrazené  160x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Jiří
Koutek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.03.2017
Zobrazené  75x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Michal
Hladík
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.03.2017
Zobrazené  44x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marie
Kmoníčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.03.2017
Zobrazené  141x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.857145
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  309x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  433x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.727275
Dana
Novotná
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.12.2016
Zobrazené  208x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.8
Adela
Penesová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  349x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Marián
Bátovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2016
Zobrazené  339x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4

Stránky