Dorastové lekárstvo

Ľubica
Jakušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.05.2017
Zobrazené  127x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.333335
Jiří
Koutek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
31.03.2017
Zobrazené  72x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Michal
Hladík
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.03.2017
Zobrazené  42x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Marie
Kmoníčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.03.2017
Zobrazené  133x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  286x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Zuzana
Krištúfková
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
10.08.2016
Zobrazené  416x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Dana
Novotná
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.12.2016
Zobrazené  189x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Adela
Penesová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  324x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
5
Marián
Bátovský
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.03.2016
Zobrazené  329x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.03.2016
Zobrazené  161x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5

Stránky