Psychoterapia

Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  92x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  677x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
4.77778
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  212x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Čunderlíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  242x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  136x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  260x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5