Psychoterapia

Jana
Kordačová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.05.2018
Zobrazené  135x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  757x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Dušan
Selko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
07.06.2017
Zobrazené  99x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  213x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Čunderlíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  249x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Šárka
Bínová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.02.2017
Zobrazené  144x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Alexandra
Bražinová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  277x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5