Neuropsychiatria

Michaela
Šopová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.07.2017
Zobrazené  179x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
2.5
Petra
Brandoburová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2017
Zobrazené  218x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Mária
Čunderlíková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
16.01.2017
Zobrazené  263x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
5
Mária
Čunderlíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.05.2016
Zobrazené  294x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Oto
Ürge
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.01.2016
Zobrazené  413x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 14x
4.785715
Jozef
Dragašek
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
09.09.2013
Zobrazené  372x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
3.9
Zora
Haviarová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
26.09.2013
Zobrazené  118x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jozef
Dragašek
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
11.09.2013
Zobrazené  318x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.84375
Jozef
Dragašek
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
09.08.2013
Zobrazené  582x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 24x
4.010415
Hedviga
Jakubíková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
02.07.2013
Zobrazené  619x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 25x
3.59

Stránky