Epidemiológia

Juraj
Krivuš
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.04.2020
Zobrazené  347x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  564x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Ivan
Solovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
28.06.2016
Zobrazené  548x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 16x
4.625
Adela
Penesová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  373x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.9
Jarmila
Pertinačová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
30.04.2014
Zobrazené  768x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 36x
3.90972
VANDA
BOŠTÍKOVÁ
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.02.2014
Zobrazené  467x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 22x
4.170455
ROMAN
CHLÍBEK
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.05.2013
Zobrazené  503x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 17x
3.82353
Zobrazené  221x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
2.916665
Jana
Fathiová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
25.05.2012
Zobrazené  661x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 19x
3.76316
Martina
Ondrušová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
14.12.2011
Zobrazené  282x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.4375