Plastická chirurgie

Martina
Vidová Ugurbas
e-learningový článok
Dátum publikovania:
23.10.2017
Zobrazené  9x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Adamicová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
24.04.2017
Zobrazené  81x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Adela
Penesová
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
16.06.2016
Zobrazené  215x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Roman
Záhorec
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
29.09.2014
Zobrazené  815x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 24x
4.03125
Eva
Joppová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
07.08.2013
Zobrazené  407x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
2.5
Beata
Mladosievičová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
26.09.2013
Zobrazené  459x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 8x
3.9375
Anton
Lacko
e-learningový článok
Dátum publikovania:
10.07.2013
Zobrazené  275x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
3.75
Eva
Joppová
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
05.08.2013
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Emília
Mojtová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.10.2012
Zobrazené  766x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 31x
3.91129
Emília
Mojtová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
07.09.2012
Zobrazené  1,188x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 41x
4.091465

Stránky