Reumatológia

Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  142x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Zobrazené  361x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.42857
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  338x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Jaroslava
Raudenská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.04.2017
Zobrazené  209x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  115x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.5
Pavel
Malovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.06.2016
Zobrazené  262x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.8
Ľubomíra
Izáková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.06.2016
Zobrazené  247x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Miroslav
Ferenčík
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.06.2016
Zobrazené  280x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.8
Jiří
Gallo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.04.2016
Zobrazené  120x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Jaroslav
Weissensteiner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.04.2016
Zobrazené  118x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.333335

Stránky