Reumatológia

Zobrazené  221x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.6
Milan
Kuchta
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  235x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Jaroslava
Raudenská
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.04.2017
Zobrazené  135x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Martina
Mravcová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.11.2016
Zobrazené  101x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
4.4
Pavel
Malovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
20.06.2016
Zobrazené  214x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 5x
3.8
Ľubomíra
Izáková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.06.2016
Zobrazené  192x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Miroslav
Ferenčík
e-learningový článok
Dátum publikovania:
06.06.2016
Zobrazené  240x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.77778
Jiří
Gallo
e-learningový článok
Dátum publikovania:
27.04.2016
Zobrazené  107x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Jaroslav
Weissensteiner
e-learningový článok
Dátum publikovania:
01.04.2016
Zobrazené  94x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.333335
Tatiana
Cicholesová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.10.2015
Zobrazené  190x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
3.333335

Stránky