Gastroenterológia

Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  450x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.727275
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  1,003x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 21x
4.809525
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
02.01.2018
Zobrazené  157x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  250x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 9x
4.666665
Stanislava
Blažíčková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
12.10.2017
Zobrazené  247x
Diskusie: 1x
Hodnotené
 4x
5
Lucia
Ďurčová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
08.08.2017
Zobrazené  331x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Filip
Danninger
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.08.2017
Zobrazené  485x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
3.5
Zobrazené  433x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.11111
Viliam
Mojto
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
14.06.2017
Zobrazené  69x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Ján
Kovaľ
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
19.06.2017
Zobrazené  180x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Stránky