Rádiológia

Nadežda
Bystrická
e-learningový článok
Dátum publikovania:
26.02.2018
Zobrazené  472x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
5
Božena
Ondrušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  232x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Katarína
Szabómihályová
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.01.2018
Zobrazené  198x
Diskusie: 2x
Hodnotené
 6x
4.5
Viktor
Chrobok
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
03.10.2017
Zobrazené  178x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Alexey
Pashchenko
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
06.11.2017
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Filip
Kohútek
e-learningový článok
Dátum publikovania:
30.12.2016
Zobrazené  184x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
5
Mário
Bôžik
e-learningový článok
Dátum publikovania:
22.08.2016
Zobrazené  312x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 11x
4.272725
Jozef
Sivák
komentovaný preklad zahraničného článku
Dátum publikovania:
16.10.2013
Zobrazené  394x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 15x
4.2
Zobrazené  349x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
4.15278
Juraj
Lackovič
prednáška s audio-powerpointovou prezentáciou
Dátum publikovania:
18.09.2013
Zobrazené  371x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 18x
3.76389

Stránky