Všeobecné lekárstvo

Jozef
Beňačka
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
20.01.2020
Zobrazené  7x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Helena
Glasová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.01.2020
Zobrazené  13x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 0x
0
Martina
Part
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.10.2019
Zobrazené  82x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Mária
Tormašiová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.07.2019
Zobrazené  289x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 3x
4.666665
Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  428x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  365x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.75
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  487x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 12x
4.666665
Anna
Remková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  247x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 9x
4.444445
Zobrazené  211x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.857145
Peter
Kolarčik
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
28.12.2017
Zobrazené  206x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Stránky