Všeobecné lekárstvo

Elena
Ďurišová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2018
Zobrazené  290x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
4
Miroslav
Mydlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
17.09.2018
Zobrazené  187x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Jan
Boženský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.12.2017
Zobrazené  385x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 10x
4.7
Anna
Remková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
18.12.2017
Zobrazené  199x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4.285715
Zobrazené  173x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 6x
4.833335
Peter
Kolarčik
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
28.12.2017
Zobrazené  159x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5
Nikoleta
Palacková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  221x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  832x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 20x
4.8
Jan
Klozar
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
10.01.2018
Zobrazené  145x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Jiří
Kalhous
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
05.10.2018
Zobrazené  95x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
5

Stránky