Materno-fetálna medicína

Janka
Kvetková
e-learningový článok
Dátum publikovania:
03.01.2018
Zobrazené  1,434x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 31x
4.774195
Marek
Dráb
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
25.04.2017
Zobrazené  862x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
3.57143
Anton
Čunderlík
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  258x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Lucia
Copáková
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
31.07.2017
Zobrazené  163x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
5
Jozef
Višňovský
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
15.06.2017
Zobrazené  203x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 7x
4
Boris
Hudec
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
29.05.2017
Zobrazené  131x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Zobrazené  109x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 1x
4
Ľubica
Jakušová
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
24.05.2017
Zobrazené  172x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 4x
4.5
Rastislav
Sysák
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
08.06.2017
Zobrazené  81x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5
Antonín
Šípek
videozáznam prednášky
Dátum publikovania:
21.04.2017
Zobrazené  104x
Diskusie: 0x
Hodnotené
 2x
5

Stránky